Home - Kunstenaars - Galeries - Musea - Exposities  


Gekocht en gekregen: Recente aanwinsten Joods Historisch Museum


Over de expositie

In deze tentoonstelling zijn ongeveer driehonderd recente aanwinsten te zien, variŽrend van oude foto's van de Amsterdamse Jodenbuurt tot haute couture van Max Heymans. Het is een keuze uit de zesduizend objecten, foto's en documenten die het museum in de afgelopen zes jaar heeft gekocht en gekregen of in bruikleen heeft ontvangen. Veel van de stukken behoren tot de grote collecties van Jaap van Velzen en Arthur en Jetty Polak, maar ook voorwerpen uit kleinere (familie)verzamelingen worden getoond. De tentoonstelling illustreert de bontheid van de collectie van het JHM en de veelzijdigheid van het Nederlands-joodse leven.
+ + lees meer...

Het museum verzamelt (kunst)werken met Nederlands-joodse thema's van zowel joodse als niet-joodse kunstenaars en vervaardigers. Veel van de getoonde aanwinsten horen dan ook vanzelfsprekend thuis in de collectie, zoals een negenarmige kandelaar, het schilderij De Joodsche Wetschrijver van Jozef IsraŽls, gravures van de Jodensavanne in Suriname, of een foto van een meisje in een joods weeshuis. Van andere objecten ligt de link met het Nederlandse jodendom op het eerste gezicht minder voor de hand. De flessen van likeurfabriek Van Perlstein bijvoorbeeld hebben niet zozeer een joods karakter, maar vertellen iets over het van oorsprong joodse bedrijf. En het bruidsensemble Winterbruid wordt getoond omdat de bekende joodse modeontwerper Max Heymans het maakte.

De uiteenlopende aanwinsten worden in de tentoonstelling gerangschikt onder verschillende noemers, zoals kunstenaars, onderwijs, zorg en werk. Een belangrijk onderdeel vormt de Amsterdamse Jodenbuurt. Hiertoe behoren foto's en prentbriefkaarten, die afkomstig zijn uit de collectie Jaap van Velzen. Ze geven weer hoe de buurt, waar het Joods Historisch Museum nu is gevestigd, er in het begin van de twintigste eeuw uitzag en laten de vaak schrijnende armoede zien die onder de joodse bevolking heerste. De oude opnames zijn verwerkt in een diaprojectie. Daarnaast zijn de etsen die de kunstenaar Max Liebermann in 1906 van de jodenbuurt maakte in de expositie opgenomen. Deze werken komen uit de collectie Arthur en Jetty Polak. Tegenover deze materiŽle getuigenis van 'wat eens was' zijn foto's en objecten te zien, die meer vertellen over het hedendaagse joodse leven in Nederland.

Zonder verzamelaars geen musea; zonder een bevlogen apotheker, antiquair, bestuurder of historicus geen Joods Historisch Museum. Vanaf de oprichting in 1930 heeft het museum gevaren op de verzamellust van liefhebbers van alles wat Ďeen beeld geeft van het joodsche leven in het algemeen en het Nederlandsche Joodsche leven in het bijzonder, alles in de meest ruimen zin des woords (Ö)í. Zo behoorden naast gebedenboeken en besnijdenisjurkjes ook pamfletten over de sjabbatsrust en voorschriften ter bereiding van kaas tot de eerste voorwerpen van de collectie.

Voorst prachtige kunstwerken, objecten gemaakt van speciale of dure materialen, of voorwerpen met een bijzondere geschiedenis. Een oude film van een huwelijk, het beroemde zelfportret van Jozef IsraŽls (Haagse School), achttiende-eeuwse schilderijen maar ook fotoís van het synagogencomplex tijdens en na de oorlog, haute couture van mode-ontwerper Max Heymans, een neon uithangbord van de firma Theeboom, het omvangrijke werk van Charlotte Salomon op CD-Rom: dit en meer is te zien in deze zeer gevarieerde tentoonstelling waarin verzamelaar, verzamelen en verzameling centraal staan.


Wanneer en waar

Expositieperiode was t/m 11 jan 2004

Joods Historisch Museum (JHM)
Nieuwe Amstelstraat 1
1011 PL Amsterdam
020-5310310

open: ma t/m zo 11.00-17.00, gesloten op Joods Nieuwjaar en Grote Verzoendag, entree Ä 15,00


Kunstenaar