Chagall en de psalmen


Over de expositie

In de Reformatie van Calvijn speelde het gebruik van het Boek der Psalmen een even belangrijke rol als in de Joodse traditie waarin Marc Chagall (1887-1985) is groot gebracht. Omdat dit jaar in Elburg bijzondere aandacht wordt geschonken aan de Psalmen in de Calvinistische traditie, heeft Museum Elburg met de PKN-Ichthusgemeente het Chagall-Comité Elburg opgericht dat een tentoonstelling voorbereidt over CHAGALL EN DE PSALMEN in zowel het museum (binnen de stadswal) als de Ichthuskerk (buiten de stadswal), waarin grafisch werk van Chagall wordt getoond waarin de band van Chagall met het Boek der Psalmen in zijn vele schakeringen voelbaar wordt.

De harpspelende David naast Mozes die Gods wet overbracht, staan centraal met profeten en engelen eromheen. Maar ook werken die Chagalls eigen leven schetsen, met de Psalmen als ondergrond. En natuurlijk de serie Psalm-etsen waarmee Chagall een afronding van zijn leven wilde schetsen. Dat Chagalls gebrandschilderde ramen voor de Hadassah-synagoge ook de Psalmen tot basis van zijn religieuze emoties hebben, kan men zien in de originele kleurenlitho's die gemaakt zijn van de ontwerpen: kleine, schitterende diamantjes, vol leven en diepgang. Samen met deze werken van Chagall worden in Museum Elburg een aantal beroemde orgelkoraalboeken uit de verzameling van het Orgelmuseum in Elburg getoond. De etsen en litho's komen uit de Chagall-collectie Wuyt.

De expositie zal op vrijdagmiddag 18 september in de kapel van het museum worden geopend door de heer Esmeijer, gedeputeerde uit de provincie Gelderland, belast met de cultuurportefeuille en wordt afgesloten op zaterdag 31 oktober in de Ichthuskerk.

Op de woensdagen en zaterdagen worden rondleidingen gegeven op beide locaties. De Ichthuskerk is dan opengesteld van 13.00 tot 17.00 uur, terwijl het museum van dinsdag t/m zaterdag de bezoekers kan ontvangen. Voor deze expositie vraagt het museum geen extra toegang, het bezoek aan de Ichthuskerk is gratis.

Om de exposities heen zijn allerlei andere activiteiten gepland:

Onder deskundige begeleiding kunnen groepen scholieren een workshop doen, volwassenen kunnen eveneens intekenen op workshops/cursussen en voordrachten. Op aanvraag worden gratis groepsrondleidingen verzorgd op beide expositieplekken. Voor actuele informatie over de activiteiten kunt u kijken op www.museumelburg.nl.

Het Chagall-comité Elburg wordt gevormd door mevrouw H.A.Pouwels, mevrouw A.van Prooijen, de heer M.Seijbel, mevr. W.Uyterlinde, mevrouw S.M.Wolf en de heer P.H.Zuidema.

RONDLEIDINGEN
Op woensdagmiddag en zaterdagmiddag verzorgt drs. Pieter Zuidema, onderzoeker bij de researchafdeling van de Chagall-Collectie WUYT, rondleidingen van ongeveer drie kwartier, waar men zonder opgave vooraf aan deel kan nemen. Deze zogeheten 'instaprondleidingen' beginnen in Museum Elburg om 13.00uur en 15.00 uur, terwijl ze in de Ichthuskerk beginnen om 14.00 uur en 16.00 uur.

GEEN EXTRA TOEGANG
Er wordt geen extra toegangprijs tot Chagall-exposities gevraagd. In het museum geldt het normale tarief. € 4,50 pp (bij korting: € 2,50), de museumkaart is geldig.

De tentoonstelling van de litho's van de definitieve raamontwerpen in de Ichthuskerk is gratis te bezoeken.

GROEPEN SCHOLIEREN
Voor leerlingen uit groep 7/8 kunnen groepsbezoeken (tot max. 15 leerlingen per bezoek) worden gereserveerd. Het groepsbezoek duurt drie kwartier en bestaat uit: het maken van opdrachten in drietallen, alle werken bekijken en een gesprek over Chagalls kunst, het zelf aan het werk gaan in de trant van Chagall. Achteraf krijgt elke leerlingen zijn van commentaar voorziene opdracht terug, samen met enkele Chagall-afbeeldingen.

Voor leerlingen uit het Vervolgonderwijs kunnen eveneens groepsbezoeken worden gereserveerd. In onderling overleg wordt vooraf de invulling besproken. Alle groepsbezoeken staan onder leiding van drs. Pieter Zuidema, van de researchafdeling van de Chagall-Collectie WUYT in Amsterdam. Scholen kunnen hiertoe een afspraak maken via het museum, telefoon 0525-681341 (di t/m vrij 8.00 -17.30 uur)en email: info@museumelburg.nl.

WORKSHOPS/CURSUSSEN

Er zijn diverse workshops en cursussen in voorbereiding, waaronder de CURSUS:

CHAGALL-CURSUS
van drie avondbijeenkomsten op
woensdag 30-09, 07-10 en 14-10-2009

CHAGALLS WERK BEGRIJPEN EN ERVAN GENIETEN

Aanleiding
Veel mensen komen onder de indruk van Chagalls kleuren, beelden en eenvoud.
Het kijken naar zijn werk doet vrijwel iedereen opademen en stemt hen hoopvol.
Toch wordt het genieten ervan nogal eens bemoeilijkt door onvoldoende houvast.
Er blijven vragen door je hoofd rondtollen, zoals:
- waarom vliegen die koeien door de lucht
- waarom schildert Chagall niet 'gewoon'
- hoe weet ik nou wat Chagall bedoelt.
Het devies van Chagall is kort gezegd:
" Neem de tijd en kijk zelf op je gemak,
" wat niet tot je doordringt is niet erg en
" alles wat in je opkomt kan geen kwaad.
In het begin is dit voor velen te onbevredigend, zij gaan te rade bij deskundigen.
Dan blijkt dat korte toelichtingen vaak blijven steken in 'uitleggen', iets wat het kijken eerder in de weg staat omdat het afleidt van de kracht van het kunstwerk.

Drie cursusachtige bijeenkomsten

Aan de hand van origineel werk wordt geprobeerd om in eenvoudige bewoordingen en simpele middelen 'je ogen te openen' en je zo zelfstandig op weg te helpen.
Een toegankelijke cursus voor iedere belangstellende, die evenwel niet bedoeld is voor gezellig gebabbel of spitsvondige haarkloverijen. We beginnen met Chagalls gebruik van de 'verbeelding' en zijn wortels in de Europese cultuur. U zult merken steeds bezig te zijn met uw eigen gedachten bij het kijken naar de getoonde werken.

Aanmelden
De cursus is een aanbod van het Chagall-Comité Elburg en de research-afdeling van de Chagall-Collectie WUYT en wordt verzorgd door drs. Pieter Zuidema in Museum Elburg op drie woensdagavonden van half acht tot half tien.
Vanaf 19.15 kan men terecht om alvast rond te kijken en iets te drinken.
Er kunnen zich hooguit 15 mensen -tegen betaling van 20 Euro- inschrijven door zich op te geven bij het museum, info@museumelburg.nl of telefoon 0525-681341 (di t/m vrij 8.00-17.30).

VOORDRACHTEN

'Het beest en de vis'
een voordracht door drs. Pieter Zuidema uit Amsterdam over litho M.197 uit de Lassaigne-reeks van Chagall

op DINSDAGAVOND 22 SEPTEMBER 2009
in de kapel van Museum Elburg
van 19.30 tot 21.30 uur
zaal open vanaf 19.00 uur
toegang 5 EURO per persoon

In de week van 5-9 oktober 2009 staat een voordracht gepland van twee bekende Nederlanders over "DE PSALMEN en de KUNST in het leven van vandaag”. Nadere informatie volgt.

'Chagalls Hadassah-ramen'
een voordracht door drs. Pieter Zuidema uit Amsterdam over de lithoreeks die in de Ichthuskerk te zien is

op DONDERDAGAVOND 15 OKTOBER 2009
in de Ichthuskerk, Vrijheidslaan 1 te Elburg
van 19.30 tot 21.30 uur
kerk open vanaf 19.00 uur
toegang 5 EURO per persoon

GROEPSRONDLEIDINGEN
Zowel in het museum als in de Ichthuskerk worden groepsrondleidingen op afspraak verzorgd. Deze rondleidingen zijn niet aan een maximum aantal deelnemers gebonden. Het beste kan men hiertoe tijdig email-contact opnemen met: info@museumelburg.nl of met: wuyt@chagall.nl.


Wanneer en waar

  • Expositieperiode was t/m 31 okt 2009
Museum Elburg
Jufferenstraat 6-8
8081 CR Elburg
0525-681341

open: di t/m za 11.00-17.00, entree € 6,- (museumkaart gratis), t/m 12 jaar gratis entree, CJP-pashouders € 4,-,


Kunstenaar

Marc Chagall


Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius