Home - Kunstenaars - Galeries - Musea - Exposities  

 
GRID Grafisch Museum Groningen
Sint Jansstraat 2  Plattegrond via Google
9712 JN Groningen, Nederland
T 050-5256497
 info@gridgroningen.nl
www.gridgroningen.nl
di t/m zo 13.00-17.00
entree € 5,00
  

Contact: Fronique Oosterhof (dir)

Overige informatie

Voorheen het Grafisch Museum houdt zich bezig met de grafische industrie en kunst enerzijds in een historisch perspectief, anderzijds met hedendaagse grafische kunst. In het museum wordt oude grafische apparatuur – drukpersen, zetmachines, lithografie, boekbinderij en steendrukkerij - ten toon gesteld, waarbij veel machines in bedrijf te zien zijn. Er is ook een tentoonstellingsruimte met wisselende exposities van historische en hedendaagse grafiek. Het Grafisch Museum biedt grafische kunstenaars de mogelijkheid om werk te maken. Daarnaast worden cursussen en workshops gegeven op het terrein van boekbinden, Werkman-technieken en zeefdruk.
+ + lees meer...


Het museum wil ook een platform zijn voor Noordelijke Grafische kunstenaars.

Geschiedenis
Technische ontwikkelingen in de vijftiger en zestiger jaren van de twintigste eeuw waren binnen de grafische industrie aanleiding tot verbetering en vooral ook ingrijpende verandering van de productiemethoden. Het gevolg hiervan was dat in vrijwel alle bedrijven oude machines en apparatuur werden vervangen. J.A.L.de Poel, een der directeuren van clichéfabriek de Poel & Co. in Groningen was een van de mensen die zich inspande om het vakmanschap en de apparatuur van de oude druktechnieken voor het nageslacht te bewaren. Daartoe had de Poel samen met een kleine groep mensen de Vereniging tot behoud van Grafische Machines opgericht. Deze groep verzamelde afgedankte apparatuur en had dat opgeslagen op verschillende plaatsen in de stad en omgeving. O.a. bij Johan thuis. Op initiatief van Johan de Poel werd op 20 april 1983 een bijeenkomst belegd voor een groep mensen met interesse in het grafische vak.
Op die vergadering werd besloten:
de Vereniging tot behoud van Grafische Machines op te heffen en over te gaan in een stichting,
deze stichting zal als doel hebben een Grafisch (werk) museum op te richten en in stand te houden
een oprichtngsvergadering te houden en een voorlopig bestuur te kiezen.
Deze oprichtingsvergadering vond plaats op 11 mei 1983. De akte van oprichting passeerde d.d. 3 november 1983 Hierin worden zeven oprichters genoemd. Vijf daarvan hebben slechts kort meegedaan. Johan de Poel en J. Mulder, directeur School voor beroeps-voorbereidend onderwijs ‘de Wijert’, waren de blijvers.
De gemeente Groningen verleende medewerking en stelde een gebouw beschikbaar, een school aan de Rabenhauptstraat. Dat gebouw werd in vrij korte tijd volgestouwd met grafische machines en apparatuur. Veel bedrijven hadden moeite met het laten slopen van afgedankte machines en gaven liever geld uit om deze in het museum te krijgen. In 1998 werd de school aan de Rabenhauptstraat gekocht van de gemeente Groningen voor de symbolische prijs van één gulden.
Van de RaboBank werd f100.000 geleend. In 1990 werd het interieur aangepakt door banenpoolers van de Stichting Werkgelegenheid Projecten. Van de gemeente werd een subsidie van f 100.000 ontvangen voor het opknappen van het exterieur. Op 27 april werden nieuwe stichtingsaktes opgemaakt. De stichting Grafisch Museum Groningen en de Stichting Beheer Rabenhauptstraat 65. Het museum huurt het gebouw van de Stichting Beheer. Bestuursleden van toen: D.Joustra, bedrijfsleider WN, K. Kuilman, dir. Lijnco, J. Mulder, Johan de Poel, N.Potma, adj.dir. NvhN, A.Springelkamp, drukkr.patroon. Op 1 april ging J. Mulder met de Vut. Als bestuurslid /conservator / inrichter begon hij, eerst alleen, met het scheppen van orde in de chaos aan apparatuur. In deze pioniersperiode, al spoedig gesteund door Anne van der Wijk, Martin Veldhuizen, Jur Pentenga en anderen, was het grootste probleem vaak: wat moet naar de sloper? In januari 1991 werd het museum officieel geopend. De Stichting 950 jaar Groningen maakte in 1993 de verbouw van de zolder tot Werkmanatelier mogelijk. In 2002 bestaat het Grafisch Museum al weer 3 jaar uit een parttime directeur, drie gesubsidieerde vaste medewerkers en nog ongeveer 50 vrijwilligers waaronder de vakmensen uit het ‘loden tijdperk’.

Revolutie in de grafische bedrijfstak
In 1960, ruim vijfhonderd jaar na de uitvinding van de boekdrukkunst, is drukken nog deels een ambacht. In nog geen vijfentwintig jaar is dat drastisch veranderd. Lood werd fotozetsel; boekdruk werd offset. In het Grafisch Museum Groningen krijgt u een goed beeld van de omwenteling die in de bedrijfstak heeft plaatsgevonden. Een zorgvuldig samengestelde collectie machines en apparatuur leidt u door de geschiedenis van het gedrukte woord: Van Laurens Janszoon Coster tot Apple Macintosch. Vakmensen uit ‘het loden tijdperk’ wijzen u de weg. Doel en werking van apparatuur worden verklaard op grafisch fraai vormgegeven tekstpanelen. Een groot aantal machines wordt voor u gedemonstreerd.

De geschiedenis van:
Het schrift
Van Kleitablet tot kettingformulier
Stoomdrukkerij uit 1910 (zonder stoommachine)
Zetselvervaardiging
Van Laurens Janszoon Coster tot Apple Macintosch
De drukpers
Van schroefpers tot offsetrotatie
Illustraties
Van houtsnede tot vierkleurendruk
De chemigrafie
Clichéfabriek anno 1950
Vlakdruk
Van lithosteen tot offsetplaat
Boekbinden
Hand- en persvergulden
Diepdruk
Van ets tot diepdrukcilinder

H.N. Werkman
De werkplaats van de drukker Hendrik Nicolaas Werkman, op een zolder van een pakhuis aan de Lage der A in Groningen, zag uit op daken en schoorstenen. Niet bepaald een poëtisch uitzicht, maar het bleek inspirerend te zijn voor de kunstenaar die schuil ging in de drukker Werkman. Hij kwam er door tot het maken van de eersten van zijn ‘druksels’, een door hem zelf bedachte naam, voor een in 1923 volkomen nieuwe vorm van prentkunst.

Werkman-atelier
In het Werkman-atelier wordt aan de hand van voorbeelden met authentiek materiaal duidelijk gemaakt hoe de druksels zijn ontstaan, die prachtige prenten, met hun boeiende compositie en hun wonderlijke mooie kleuren. In de opgehangen reproducties zijn al zijn technieken toegepast; enkelen zijn in het museum verkrijgbaar. In deze ruimte worden de workshops ‘Werkmantechnieken’ gegeven.


Het Crouwel-effect - over de invloed van Wim Crouwel op de grafische vormgeving
15/12/2015 - 15/3/2016
The Next Call – de context van Werkmans internationale kunsttijdschrift'
1/9/2015 - 28/11/2015
Infographics: de wereld in data
24/1/2015 - 12/4/2015
In Blik Verbeeld: Nederlandse blikken en verpakkingen
17/8/2014 - 30/11/2014
Yomar Augusto: From Brazil to New York City
13/4/2014 - 3/8/2014
Vera-posters: Hoogtepunten van de afgelopen 5 jaar
22/2/2014 - 23/3/2014
David Sciarone: The Fruit of visual pollution
17/11/2013 - 16/2/2014
Kindertentoonstelling: Van A naar Chocola
7/7/2013 - 29/9/2013
Max Kisman: Beeld - Taal
3/3/2013 - 16/6/2013
Do Not Disturb: Deurhangers uit hotels
13/10/2012 - 13/1/2013
Drukken in oorlogstijd
11/3/2012 - 26/8/2012
Modieuze prenten: Modeprenten (1580-1940) uit de privé-collectie Ghering
27/11/2011 - 19/2/2012
Het Wijnetiket
10/9/2011 - 13/11/2011
De Ploeg Grafiek 2011
22/5/2011 - 28/8/2011
Joost Swarte: Vormgegeven
20/11/2009 - 14/2/2010
DiscCoverArt - bijzondere platenhoezen
28/8/2009 - 15/11/2009
Op de Groningse barricaden – politiek en protest in de jaren zestig
7/6/2009 - 23/8/2009
Krin Rinsema
3/4/2009 - 31/5/2009
Margriet Winterboeken
16/1/2009 - 29/3/2009
Jaap Kramer: Snuf de Hond & nog veel meer
8/11/2008 - 4/1/2009
10 jaar HOLT
5/9/2008 - 26/10/2008
Ben Aalbers: Meditatieve schriftbeelden
21/6/2008 - 24/8/2008
Ralph Prins
14/3/2008 - 27/4/2008
25 Jaar Pro-Graph Grafiekkalenders
18/1/2008 - 2/3/2008
Bart Vromans en Miranda Hesseling: Crossing Boundaries
3/12/2005 - 13/3/2006

Toon afbeeldingen