Home - Kunstenaars - Galeries - Musea - Exposities  
 
Fondation Custodia / Collectie Frits Lugt
121 rue de Lille  Plattegrond via Google
F-75007 Paris, France
T +33-1-47057519
 coll.lugt@fondationcustodia.fr
www.fondationcustodia.fr
di t/m zo 12.00-18.00
entree € 10,00

Contact: Ger Luijten (dir)

Overige informatie

Achter de voorgevel van 121 rue de Lille, in het statige VIIde arrondissement van Parijs, bevindt zich het achttiende-eeuwse Hôtel Turgot, waar het lijkt of de tijd heeft stilgestaan. Hier huist de Collectie Frits Lugt onder het wakend oog van de Fondation Custodia (Latijn voor bewaken).
De Fondation Custodia draagt zorg voor het beheer van de Collectie Frits Lugt, het daarmee samenhangend wetenschappelijk onderzoek, het uitgeven van publicaties en de organisatie van tentoonstellingen.
+ + lees meer...

Ook bij het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut te Florence en het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den Haag is de Fondation Custodia in morele en financiële zin nauw betrokken.

De Collectie Frits Lugt in Parijs herbergt een buitengewone verzameling tekeningen en prenten, schilderijen, boeken en kunstenaarsbrieven. De collectie is voor het grootste deel bijeengebracht door Frits Lugt, een 'volmaakt liefhebber', die als verzamelaar en kunstkenner vooral uitging van zijn gevoel, smaak en liefde voor het kunstwerk.

Door hun bezit en vermogen in 1947 onder te brengen in de Fondation Custodia, zorgden de kunstverzamelaar Frits Lugt (1884-1970) en zijn echtgenote Jacoba Klever (1888-1969) ervoor dat de collectie ook na hun dood in stand zou blijven. Er wordt nog altijd verzameld. Elke aanwinst zorgt voor een verdieping of verbreding van een bepaald thema of werk van een kunstenaar in de collectie.

De Collectie Frits Lugt is gehuisvest in het achttiende-eeuwse Hôtel Turgot. Er wordt gestudeerd temidden van oude meesters, antieke meubelen en talloze boeken. In deze, aan vervlogen tijden herinnerende ambiance, wordt met de modernste middelen en inzichten gewerkt aan de conservering, de bewerking en de presentatie van de eigen verzameling.

De Collectie Frits Lugt is door de aard van de verzameling (met name het kwetsbare papier van een groot gedeelte van de werken) geen museum, maar een studieverzameling, die op afspraak kan worden geraadpleegd en bestudeerd.

De verzameling bevat meer dan 7.000 tekeningen en 30.000 prenten. De tekeningencollectie is opgebouwd uit werk van de belangrijkste West-Europese scholen, van de vijftiende tot het midden van de negentiende eeuw. Het grootste deel bestaat uit tekeningen van Hollandse meesters uit de zeventiende eeuw, maar ook de Vlamingen zijn goed vertegenwoordigd. Verder zijn er sterke ensembles van Italiaanse en Franse tekenkunst, terwijl tevens werk van Deense, Duitse en Engelse kunstenaars is opgenomen.

De collectie prenten omvat een grote verscheidenheid aan technieken en werk uit verschillende perioden en landen. Ook hier ligt de nadruk op de Hollanders en Vlamingen uit de zestiende en zeventiende eeuw. Talloze dozen geven één voor één hun schatten prijs: het bijna volledige oeuvre van Rembrandt in prachtige drukken, zeldzame gravures van Lucas van Leyden, uitzonderlijke staaltjes landschapskunst, mooie chiaroscuro houtsneden van Italiaanse, Duitse en Nederlandse meesters, kunstenaarsportretten en de hoogtepunten van de Franse gegraveerde portretkunst van onder anderen Robert Nanteuil.

Hoewel de Collectie Frits Lugt haar bekendheid vooral ontleent aan de prenten en tekeningen, vormen ook de circa 220 schilderijen een belangrijk onderdeel van de verzameling. Het zijn over het algemeen kleine schilderijen, zogeheten kabinetstukken, van zestiende- en zeventiende-eeuwse Hollandse en Vlaamse meesters. Kunstwerken van schilders als Pieter Saenredam, Aelbert Cuyp en Jan Davidsz. de Heem komen in de huiselijke sfeer beter tot hun recht dan in museumzalen. Tenslotte werden ze daar ook voor gemaakt. De vertrekken in Hôtel Turgot, waar de collectie is gehuisvest, ademen die intieme sfeer, en de schilderijen maken op een natuurlijke manier deel uit van de omgeving.

Drawings for Paintings in the Age of Rembrandt
4/2/2017 - 7/5/2017
De l’alcôve aux barricades: Van Fragonard tot David
15/10/2016 - 8/1/2017
C.W. Eckersberg (1783-1853): Een Deens kunstenaar in Parijs, Rome en Kopenhagen
1/6/2016 - 14/8/2016
En route!
30/1/2016 - 30/4/2016
Jozef van Ruyssevelt: Capturer la lumière
30/1/2016 - 30/4/2016
Inktcircus. Werk op papier van Gèr Boosten
21/3/2015 - 21/6/2015
Rafaël, Titiaan en Michelangelo: Tekeningen uit het Städel Museum Frankfurt
21/3/2015 - 21/6/2015
Tussen notitie en droom. Werk op papier van Arie Schippers
13/12/2014 - 8/3/2015
Tussen Goltzius en Van Gogh. Werken uit de Stichting P. en N. de Boer
13/12/2014 - 8/3/2015
Van Bosch tot Bloemaert: Nederlandse vijftiende- en zestiende-eeuwse tekeningen
22/3/2014 - 22/6/2014

Kunstenaars in vaste collectie

Aelbert Cuyp - Jan Davidsz. De Heem - Lucas van Leyden - Robert Nanteuil - Rembrandt van Rijn (Rembrandt) - Pieter Jansz. Saenredam.

Toon afbeeldingen