Prikbord voor reacties op exposities en algemeen  Nieuw bericht voor het prikbord
Van: info@galeries.nl - 5211 CN - 18/4/2018   Reageer op dit bericht
Het Noordbrabants Museum verwerft derde Van Gogh in drie jaar tijd
Stilleven van Vincent van Gogh naar ’s‑Hertogenbosch
Het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch heeft enkele dagen geleden het schilderij Stilleven met flessen en schelp verworven. Dit uit 1884 daterende werk van Vincent van Gogh (1853-1890) bevond zich tot op heden in buitenlands particulier bezit. Na de aquarel Tuin van de pastorie te Nuenen (in 2016) en het schilderij Collse watermolen (in 2017) is dit het derde werk van Van Gogh dat het museum in drie jaar tijd heeft aangekocht. Het werk werd verworven voor een bedrag van 2,5 miljoen euro.

Van Gogh schilderde het Stilleven met flessen en schelp in de herfst van 1884 toen hij in Nuenen woonde. Het werk wordt beschouwd als een van de beste stillevens uit zijn Brabantse periode. Na een kleine restauratie zal het schilderij vanaf het najaar te zien zijn in Het Noordbrabants Museum. Daar krijgt het een ereplaats in de reeds aanwezige presentatie over Van Goghs vroege, Brabantse periode.

Steun bij aankoop
Museumdirecteur Charles de Mooij is verguld met de aankoop: “We staan er zelf ook van te kijken: drie zulke geweldige aanwinsten in zo’n korte tijd. Dat is dan ook alleen mogelijk dankzij de steun die we keer op keer krijgen van de provincie Noord-Brabant, fondsen, bedrijven en particulieren. We zijn er ons zeer bewust van dat zo’n ruimhartige steun niet vanzelfsprekend is.”
Het schilderij kon worden verworven dankzij een lening van de provincie Noord-Brabant van 1,5 miljoen. Het resterende bedrag is afkomstig van de jaarlijkse bijdrage van de BankGiro Loterij, een legaat van de in 2012 overleden Th.M.J.A. Verstappen en Het Noordbrabants Museum Fonds. Dit fonds is in 2017 opgericht om de aankoop van bijzondere kunstwerken, restauraties en projecten mogelijk te maken. De bijdragen in dit fonds zijn afkomstig van zakelijke en particuliere partners van het museum. Het museum is bij de aankoop geadviseerd door Heron Legal te Eindhoven.

Studie in compositie en proportie
Vanaf eind 1883 woonde Vincent van Gogh bijna twee jaar in het Brabantse Nuenen. Tussen november 1884 en april 1885 schilderde hij negen stillevens, waaronder Stilleven met flessen en schelp. Op dit schilderij zien we - van links naar rechts - twee flessen, een tijger-kaurischelp, een houten cilinder op een koperen basis, een rookstel en een (kruit)hoorn. Daarbij vormden zowel de textuur van de af te beelden voorwerpen als hun plaatsing en verhouding een uitdaging voor de kunstenaar. Dat gold ook voor de afgebeelde tijger-kaurischelp. Schelpen als deze werden al in de zeventiende eeuw door kunstenaars afgebeeld: zij vormden een uitdagend object om na te tekenen en schilderen vanwege hun bolling en glanzend gevlekte huid. In het najaar van 1884 gaf Van Gogh les aan drie amateurschilders, waaronder de Eindhovense goudsmid Antoon Hermans. Hermans bezat een collectie antieke voorwerpen die Van Gogh bijzonder aansprak. Enkele van de op het stilleven afgebeelde voorwerpen had Van Gogh van Hermans geleend.

Ambities van Het Noordbrabants Museum
Na het succes van de tentoonstelling Jheronimus Bosch – Visioenen van een genie heeft Het Noordbrabants Museum in 2016 het voornemen geuit de komende jaren de collectie te versterken door de verwerving van topwerken. Dit voornemen sluit aan bij de wens permanent een representatief overzicht van de Brabantse periode van Vincent van Gogh te tonen. In dat kader toont het museum reeds bruiklenen van het Van Gogh Museum, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Rijksmuseum Amsterdam, een particuliere verzameling, alsmede het in 1984 aangekochte schilderij Spittende boerin. Ter versterking van de collectie werden recent enkele belangrijke aankopen gedaan. Eind 2016 kocht het museum via de kunsthandel de aquarel Tuin van de pastorie te Nuenen (1885), waarna eind 2017 op een veiling bij Sotheby’s New York het schilderij Collse watermolen (1884) werd verworven. Met de aankoop van het schilderij Stilleven met flessen en schelp (1884) heeft Het Noordbrabants Museum in slechts drie jaar de collectie weten uit te breiden met drie belangwekkende werken van de Brabantse meester.

Van Gogh tentoonstelling in 2019
Ook in de programmering van wisseltentoonstellingen besteedt Het Noordbrabants Museum sinds de heropening in 2013 speciale aandacht aan de wereldberoemde Brabantse kunstenaar. Momenteel wordt gewerkt aan een tentoonstelling over de relaties die Van Gogh onderhield met familie, vrienden, modellen en medekunstenaars. Deze expositie, met de titel Van Gogh’s Intimate Circle, zal in Het Noordbrabants Museum te zien zijn van 21 september 2019 t/m 12 januari 2020.
Redactie
Van: karinoranje@gmail.com - 1187an - 16/4/2018   Reageer op dit bericht
Heb een schilderij wat uit de Kunsthandel Koch komt uit Amsterdam
Het is een schilderij met Zonnebloemen en er staat als schildernaam A. Gasteiger op. Heeft er iemand interesse in dit schilderij?
Karin Oranje
Van: info@galeries.nl - 5211 CN - 12/4/2018   Reageer op dit bericht
Singer krijgt van Els en Jaap Blokker kunstcollectie Nardinc
Dinsdag 10 april 2018 is voor Singer Laren een dag om nooit te vergeten. De dag waarop het nieuws bekend wordt dat Singer een omvangrijke schenking zal ontvangen van kunstverzamelaar Els Blokker-Verwer. De gift omvat de gehele privécollectie kunstwerken van Els en Jaap Blokker: de Collectie Nardinc.

Rode draad in de collectie is het werk van Jan Sluijters, aangevuld met tijdgenoten als Leo Gestel, Kees van Dongen, Ferdinand Hart Nibbrig, Theo van Rysselberghe, Piet van der Hem, Jan en Charley Toorop, Kees Maks, Dick Ket en Carel Willink en bestaat uit ruim honderd schilderijen en werken op papier. De Collectie Nardinc biedt een museaal overzicht van het Nederlands modernisme in de eerste helft van de 20ste eeuw en sluit naadloos aan bij de oorspronkelijke Singer verzameling, waarin de nadruk ligt op het Nederlands impressionisme.

Om het publiek permanent van de collectie te kunnen laten genieten, stelt Els Blokker Singer Laren in de gelegenheid om het museum uit te breiden met een aantal nieuwe museumzalen in de nog te bouwen Nardinc vleugel. Het streven is de Nardinc vleugel eind 2020 te openen voor het publiek.

Collectie Nardinc & de Singer verzameling: een som der delen
De kunstverzameling van het Amerikaanse echtpaar Anna en William Singer vormt de grondslag van het huidige Singer Laren. Het echtpaar vestigt zich begin 1900 in Laren en legt een omvangrijke kunstcollectie aan. De focus in de verzameling ligt op de Franse schilders van Barbizon, de Haagse en Amsterdamse School en de Larense impressionisten. Ruim 75 jaar later arriveren Els en Jaap Blokker – eveneens hartstochtelijke kunstverzamelaars – in 't Gooi en zij hebben een grote passie voor de vernieuwende schilderkunst uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Zij verwerven sleutelwerken van onder anderen Jan Toorop, Leo Gestel, Ferdinand Hart Nibbrig, Kees Maks en met name Jan Sluijters. Ruim veertig topstukken van zijn hand vormen de kern van wat de Collectie Nardinc is gaan heten.
De afgelopen twee decennia kent het verzamelbeleid van Singer Laren eenzelfde focus als die van de Collectie Nardinc. Om die reden heeft Singer Laren al enkele werken van Toorop, Gestel en Sluijters in langdurig in bruikleen. Door het samenvoegen van de collecties is Singer Laren in staat het ontstaan en de bloei van het Nederlands modernisme samenhangend in samenhang en op het hoogste niveau te tonen. Singer Laren is daartoe bij uitstek de meest geschikte locatie omdat veel van de kunstenaars die in de collecties vertegenwoordigd zijn, woonden en werkten in Laren: de bakermat van het Nederlands modernisme.

De Nardinc vleugel
Met de bouw van de Nardinc vleugel aan het huidige museum wordt 400m2 extra tentoonstellingsruimte gecreëerd. In de vleugel zal de Collectie Nardinc permanent in wisselende presentaties te zien zijn. Het streven is de vleugel eind 2020 te openen voor het publiek.

De collectie hoort bij Laren
Els Blokker over de schenking: "De Collectie Nardinc is door Jaap en mij met heel veel liefde, plezier en passie opgebouwd. De collectie hoort bij Laren en bij Singer Laren voel ik me thuis. Ik vind het heel belangrijk dat de collectie bij elkaar blijft en ik hoop dat mensen die straks naar de schilderijen komen kijken, daar enorm van genieten, net zoals Jaap en ik dat altijd hebben gedaan."

Jan Rudolph de Lorm: “Dit is een droom die uitkomt. Dankzij de schenking van Els Blokker kunnen wij permanent het ontstaan en de bloei van het Nederlands modernisme aan het publiek laten zien. We zijn Els Blokker enorm dankbaar dat we van haar zo'n omvangrijke schenking van topwerken mogen ontvangen.”

In de huidige tentoonstelling Lodewijk Schelfhout, Nederlands eerste kubist, is op dit moment een drietal werken uit de Collectie Nardinc te zien:
• Jan Sluijters, Het ontwaken, 1913, olieverf op doek, 85 x 106 cm, Singer Laren, schenking Collectie Nardinc
• Leo Gestel, Berglandschap (Mallorca), 1914, olieverf op doek, 70 x 100 cm, Singer Laren, schenking Collectie Nardinc
• Leo Gestel, Bloemen voor een gebloemde lap (Zomerbloemen), 1913, olieverf op doek, 111 x 85 cm, Singer Laren, schenking Collectie Nardinc
Redactie
Van: wytske@kamp-art.nl - 3311DL - 25/3/2018   Reageer op dit bericht
KUNST-EXPO-DORDT 15 APRIL, REEWEGHAL DORDRECHT
Grote kunstbeurs op 15 april van 10.00-17.00uur met kunst uit diverse disciplines in de REEWEGHAL, Halmaheiraplein 35 Dordrecht. 63 kunstenaars, zowel uit de regio als uit het hele land en uit het buitenland, zijn aanwezig Rolstoelvriendelijk en aantrekkelijk geprijsde horeca voor de inwendige mens. Gratis entree en parkeren. Kunstliefhebbers, van harte welkom!
https://kunst-expo-dordt.jimdo.com/
Facebook: Kunst-Expo-Dordt
Wytske van de Kamp
Van: jpluymakers@zonnet.nl - 6191bl - 22/3/2018   Reageer op dit bericht
wie is schilder Robert ?

In mijn woonkamer prijkt een schilderij, gemengde techniek, afmeting 90 x 120 cm. Dit kleurrijke doek is gesigneerd Robert.
Ik vermoed dat dit schilderij dateert uit de jaren tachtig of negentig.
Uit louter belangstelling zou ik graag willen weten wie de kunstenaar Robert is.
Mocht u iets weten over deze Robert dan hoor ik dat heel graag.
Alvast bedankt!
jo pluymakers
Van: info@galeries.nl - 5211 CN - 15/3/2018   Reageer op dit bericht
Emily Pethick nieuwe directeur Rijksakademie van beeldende kunsten
De Raad van Toezicht maakt bekend dat Emily Pethick per 1 september 2018 aantreedt als nieuwe algemeen directeur van de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam. Pethick is sinds 2008 directeur van The Showroom in Londen. Van 2005-2008 werkte zij in Nederland als directeur van Casco - Office for Art, Design & Theory in Utrecht. Daarnaast was zij actief als freelance curator en schrijver en was ze lid van diverse besturen en jury’s. Naast samenwerking met verschillende Nederlandse kunstenaars en culturele instellingen, heeft haar professionele ervaring een uitgebreide internationale reikwijdte.

‘Met Emily Pethick halen we een van de meest interessante curator-directeuren terug naar Nederland’, zegt Chris Buijink, voorzitter van de Raad van Toezicht. ‘Ze heeft op uiteenlopende manieren laten zien gecommitteerd te zijn aan hedendaagse kunst en aan mondiale ontwikkelingen in dit veld. Ze heeft verschillende organisaties geleid en beschikt over de noodzakelijke ervaring om succesvol leiding te kunnen geven aan de Rijksakademie en de publieke functie van de Rijksakademie te vergroten’.

Emily Pethick: 'Het vooruitzicht om in een internationale artistieke gemeenschap in het hart van Amsterdam te werken, is echt opwindend. Ik kijk er naar uit om de Rijksakademie te leiden als een vitale plek voor artistieke praktijk, kritisch denken en uitwisseling, en om dit te verbinden met de bredere publieke omgeving op manieren die lokaal zijn geworteld en wereldwijd verbonden’.

Emily Pethick volgt Els van Odijk op, directeur sinds 2010. Van Odijk vertrekt bij de Rijksakademie na het instituut succesvol door een turbulente periode te hebben geleid. De Rijksakademie is haar veel dank verschuldigd.

De aanstelling van Pethick volgt op een selectie procedure geleid door een commissie bestaande uit leden van de Raad van Toezicht van de Rijksakademie en aan de Rijksakademie verbonden kunstenaars. Het selectieproces is begeleid door Vanderkruijs Partners in Executive Search.

Emily Pethick (geboren in Londen) is sinds 2008 directeur van The Showroom in Londen. Daarvoor was zij directeur van Casco – Office for Art, Design and Theory in Utrecht (2005-2008) en curator bij Cubitt in Londen (2003-2004). In 2016 droeg ze bij aan het onderzoek naar een nieuw instituut in Amsterdam, in opdracht van het Stedelijk Museum Amsterdam en Ammodo. Ze is verbonden aan het programma Curating Positions van het Dutch Art Institute. Ze heeft bijgedragen aan catalogi en tijdschriften zoals Artforum, Frieze, Afterall en The Exhibitionist en was als redacteur verbonden aan verschillende boeken, onder andere Wendelien van Oldenborgh’s monografie Amateur (Sternberg Press, 2016); Circular Facts (2011, met Mai Abu ElDahab en Binna Choi) en Cluster: Dialectionary (2014, met Binna Choi, Maria Lind en Natasa Petresin-Bachelez). In 2017 was ze jurylid voor de Turner Prize.
Redactie
Van: info@galeries.nl - 5211 CN - 12/3/2018   Reageer op dit bericht
Met droefheid melden we het overlijden van Ronald Noorman
Een paar dagen geleden stierf Ronald Noorman (1951 - 2018), na een relatief korte, maar hevige ziekte. We nemen afscheid van een steengoed kunstenaar, en een erg fijne, grappige en warme man.

KRISTOF DE CLERCQ GALLERY
Redactie
Van: acjmesu@zeelandnet.nl - 4339BG - 10/3/2018   Reageer op dit bericht
J.W.Barendregt
Ik zoek werk van oud-oomJan Willem Barendregt ( geb.Dreischor 1880, overl. Amsterdam 1964
acjmesu
Van: info@galeries.nl - 5211 CN - 15/12/2017   Reageer op dit bericht
Rana Hamadeh wint Prix de Rome Beeldende Kunst 2017
Beeldend kunstenaar Rana Hamadeh (Beirut/Libanon, 1983) ontving vandaag de Prix de Rome Beeldende Kunst 2017 uit handen van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hamadeh won de onderscheiding voor een nieuwe akte van haar operaproject The Ten Murders of Josephine. Bij de prijs hoort een geldbedrag van 40.000 euro en een werkperiode in de American Academy in Rome. De Prix de Rome wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een getalenteerde jonge beeldend kunstenaar uit Nederland.

De internationale jury heeft unaniem gekozen voor Rana Hamadeh, een kunstenaar die een eigen taal creëert, de geschiedenis ontleedt, herordent en een stem geeft. Het thema dat aan de basis ligt van haar operaproject is urgent: de noodzaak om ons bewust te worden van de ontbrekende stem in getuigenissen en van de manier waarop het uitwissen van stemmen de blik op ons verleden bepaalt. In een overrompelende, kakofonische installatie sleept zij het publiek mee in een indringend epos vol intense ervaringen. Bij haar keuze let de jury op onder meer ontwikkeling en zeggingskracht van het werk en hoe het zich op internationaal niveau verhoudt.

Rana Hamadeh woont en werkt sinds 2006 in Rotterdam. Ze studeerde onder andere aan de Dutch Art Institute/ArtEZ in Enschede en had onder meer solotentoonstellingen bij The Institute of Modern Art in Brisbane, The Showroom in Londen en Western Front in Vancouver. Waar zij in eerder werk opereerde als een wetenschapper, historicus of activist die in lezingen en performances verslag deed van haar onderzoek, kiest ze in haar nieuwe operaproject overtuigend voor de positie van beeldend kunstenaar. En door zich op deze – zelfs poëtische – wijze tot haar publiek te richten, heeft zij een indringende presentatie neergezet waarin de bezoeker overweldigd wordt door geluid, techniek en tekst in een theatrale setting die aansluit bij de onderwerpen die zij aansnijdt. Een eerste aanzet van het operaproject in de vorm van een interactief ‘geluidskampement’ is tot eind dit jaar te zien bij Witte de With Center for Contempory Art in Rotterdam. Voor de Prix de Rome 2017 ontwikkelde Hamadeh een akte uit deze opera die in zijn geheel wordt opgevoerd op 14 en 15 december in de Schouwburg Rotterdam.

Behalve Hamadeh waren voor de Prix de Rome genomineerd Melanie Bonajo, Saskia Noor van Imhoff en Katarina Zdjelar. De vier finalisten zijn beoordeeld op basis van nieuw werk dat tot stand kwam tijdens een werkperiode van vijf maanden en dat wordt tentoongesteld in de Kunsthal Rotterdam. De jury is onder de indruk van hetgeen zij tijdens de werkperiode hebben gerealiseerd en hoe zij hun werk uit de omgeving van de studio hebben gehaald en in verschillende werkvormen en samenwerkingen tot stand brachten. De ambities en de kwaliteit van de werken die zij voor de Prix de Rome maakten zijn zeer hoog. Gezamenlijk openen de finalisten vier verschillende deuren naar vier verschillende artistieke praktijken en vier verschillende werelden. Allen creëren ze hun eigen condities om hun werk te maken.

Het werk van Melanie Bonajo valt op door de aanstekelijke wijze waarop het communiceert. De jury waardeert de openheid van haar werk en de manier waarop zij ons meevoert in haar visie op de wereld en de bedreiging van kwetsbare groepen.

Het werk van Saskia Noor van Imhoff is gelaagd en de intuïtieve aanpak waarmee zij de objecten presenteert, daagt het publiek uit na te denken over de plek waar men zich bevindt. Interessant is dat Van Imhoff de Prix de Rome gebruikt heeft als kans om een nieuwe stap in haar werk te zetten en zich verder te ontwikkelen.

Ook Katarina Zdjelar maakte voor de Prix de Rome werk waarmee zij een nieuwe weg betreedt. Voor het eerst voegde ze ruimtelijke interventies toe in haar werk door het aanbrengen van houtsnedes in de vloer. De jury heeft waardering voor de intimiteit en de concentratie die Zdjelar in haar filminstallatie oproept.

Prix de Rome
De Prix de Rome is de oudste en meest genereuze prijs in Nederland voor beeldend kunstenaars onder de veertig jaar. Het doel van de prijs is getalenteerde beeldend kunstenaars te traceren en hen te stimuleren zich verder te ontwikkelen en hun zichtbaarheid te vergroten. Sinds 2012 wordt de prijs georganiseerd en gefinancierd door het Mondriaan Fonds. Het fonds werkt voor de Prix de Rome 2017 samen met de Kunsthal Rotterdam (tentoonstelling) en uitgeverij nai010 (publicatie).

Jury
De jury, onder voorzitterschap van Birgit Donker (directeur Mondriaan Fonds), bestaat uit: Ferran Barenblit (directeur MACBA, Barcelona), Mariette Dölle (directeur Museum Kranenburgh, Bergen), Folkert de Jong (beeldend kunstenaar), Petra Noordkamp (beeldend kunstenaar) en Francesco Stocchi (curator Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam).

Tentoonstelling
De eindpresentatie van de winnaar en genomineerden is tot en met 25 februari 2018 te zien in de Kunsthal Rotterdam, Westzeedijk 341 in Rotterdam. Donna van Milligen Bielke, winnaar van de Prix de Rome Architectuur 2014, maakte het ruimtelijk ontwerp van de tentoonstelling. Voor elke kunstenaar tekende zij een eigen ruimte, die te betreden is vanaf een centraal plein. De wand die de verschillende ruimtes omsluit is een afspiegeling van de veelvormige Romeinse publieke ruimtes, geïnspireerd door haar verblijf en werkperiode bij de American Academy in Rome.

Publicatie
Ter gelegenheid van de Prix de Rome 2017 is een publicatie verschenen over het werk van de genomineerden. Naast het juryrapport bevat de publicatie teksten van Maria Barnas, Julia Mullié en Laurens Otto, en is uitgegeven door nai010 uitgevers in samenwerking met het Mondriaan Fonds.
Redactie
Van: info@galeries.nl - 5211 CN - 7/12/2017   Reageer op dit bericht
Veertien presentatie-instellingen beeldende kunst ontvangen bijdrage Mondriaan Fonds
Het Mondriaan Fonds kent tijdens zijn jaarlijkse aanvraagronde ruim 2,3 miljoen euro toe aan de programma’s van veertien presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst. Deze instellingen, van Aruba tot Groningen, krijgen de bijdrage voor hun inspirerende programma’s van één tot maximaal drie jaar. De bijdragen variëren van 30.000 tot 150.000 euro op jaarbasis.

De presentatie-instellingen die nu een bijdrage krijgen zijn: Ateliers’89 (Oranjestad, Aruba), Club Solo (Breda), Extrapool (Nijmegen), Fundament (Tilburg), Hotel Maria Kapel (Hoorn), Instituto Buena Bista (Willemstad, Curaçao), Kunstvereniging Diepenheim (Diepenheim), Kunstfort Vijfhuizen (Vijfhuizen), Paradox (nomadisch), PrintRoom (Rotterdam), Project Space 1646 (Den Haag), Sign (Groningen), Tetem (Enschede) en W139 (Amsterdam).

Dit najaar vroegen 29 presentatie-instellingen voor in totaal ruim 4,7 miljoen aan. De commissie van het Mondriaan Fonds heeft scherp moeten adviseren op basis van de kwaliteit van de plannen die afgewogen werden in de Nederlandse context. De programma’s die op de meest aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst in Nederland en de Nederlandse Cariben werden gehonoreerd.

De adviseurs waren positief over de energie en de betrokkenheid waarmee presentatie-instellingen in Nederland hun activiteiten uitvoeren. Zij waren aangenaam verrast door de hoeveelheid aanvragen uit de regio. De beste aanvragen in deze ronde kenden een duidelijk eigen positie. De zorg bestaat dat presentatie-instellingen geneigd zijn in hun plannen te veel onderdelen te stapelen. In deze ronde herkent de commissie een breed palet aan organisatievormen, van rond festivals geconstrueerde kunstenaarsinitiatieven tot nomadische presentatieplekken.

De afgelopen jaren was het budget van het Mondriaan Fonds sterk overvraagd en daarom zette het fonds zijn reserves in om tegemoet te kunnen komen aan de vraag van presentatie-instellingen. Eind 2016 stelde de minister van OCW jaarlijks 700.000 euro extra beschikbaar voor presentatie-instellingen. Daarbovenop werd in 2017 eenmalig nog eens 400.000 euro vrijgemaakt voor deze instellingen. Met het extra budget kon het Mondriaan Fonds meer presentatie-instellingen voor langere periode te ondersteunen. In november dit jaar maakte minister Van Engelshoven bekend dat zij ook in de periode 2018-2020 extra geld beschikbaar stelt voor presentatie-instellingen. Dit bedrag, waarvan de precieze hoogte nog niet bekend is, maakt deel uit van de tien miljoen euro extra investering in kunst en cultuur, zoals bekend werd gemaakt door de minister.

In 2018 lopen ook nog bijdrages door die vorig jaar waren toegekend. In 2016 vroegen 48 presentatie-instellingen voor bijna 7,5 miljoen euro aan. 24 kregen een bijdrage waarvan veertien ook voor 2018: de Appel arts centre (Amsterdam), DSPS/De Player (Rotterdam en verschillende locaties), If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution (Amsterdam en verschillende (inter)nationale locaties), Kunsthuis SYB (Beetsterzwaag), Nest (Den Haag), Nieuwe Vide (Haarlem), Showroom MAMA (Rotterdam), Stroom (Den Haag), Vleeshal (Middelburg), Noorderlicht (Groningen), Onomatopee (Eindhoven), P/////AKT (Amsterdam), TAAK (Amsterdam en verschillende locaties) en WORM (Rotterdam).

Het Mondriaan Fonds draagt bij aan de programma’s van presentatie-instellingen voor beeldende kunst omdat ze cruciaal zijn talentontwikkeling, voor diversiteit en voor regionale spreiding van beeldende kunst. Ze vormen een onmisbare schakel in het beeldende kunstveld. Zowel publiek en kunstenaars als grotere instellingen, galeries en musea zijn omwille van doorstroming van interessante kunstenaars en concepten gebaat bij kwalitatief hoogstaande programma’s.

Het Mondriaan Fonds streeft naar ondersteuning van een landelijk gespreid aantal presentatie-instellingen die zich programmatisch inhoudelijk van elkaar onderscheiden. De zes instellingen die zijn opgenomen in de Basisinfrastructuur en daarmee rechtstreeks worden gefinancierd door het Rijk konden niet aanvragen. De bijdrage van het Mondriaan Fonds bedraagt maximaal veertig procent van de totale kosten en is daarmee van cruciaal belang voor de omvang, de kwaliteit en de diepgang van de programmeringen. Zonder bijdrage van het fonds is het voor presentatie-instellingen dikwijls onmogelijk om nieuwe producties te realiseren, internationale netwerken te onderhouden of opdrachten te geven.
Redactie
Van: info@galeries.nl - 5211 CN - 7/12/2017   Reageer op dit bericht
Annelien Kers vertrekt bij De Vishal
Artistiek coördinator Annelien Kers en het bestuur van De Vishal hebben gezamenlijk besloten de samenwerking per 1 april 2018 te beëindigen.

De artistieke inbreng van Kers was inspirerend en getuigde van een nieuwe zienswijze. In de afgelopen periode heeft zij een aantal spraakmakende (site specific) tentoonstellingen in de Vishal laten zien. Met onder meer Willem Besselink, Hans van Benthem, Floor van Keulen, David Bade, Rutger van der Tas, Piet Zwaanswijk, Henk Visch en een samenwerking met Museum De Hallen en het Teylers Museum. De Vishal zal het artistieke elan, dat Kers in De Vishal heeft losgemaakt, continueren.
Redactie
Van: info@galeries.nl - 5211 CN - 29/11/2017   Reageer op dit bericht
Einde Stichting KunstFort Asperen
Sinds 1985 presenteerde Stichting KunstFort Asperen eigentijdse kunst op een monumentale plek; spraakmakende exposities in een decor van militair erfgoed en het landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Na 32 jaar komt een einde aan deze mooie en lange traditie. Stichting KunstFort Asperen houdt per 1 januari 2018 op te bestaan. Vanaf deze datum ligt de verantwoordelijkheid voor het beheer en de exploitatie van het fort en de Taveerne in handen van eigenaar Staatsbosbeheer.

Stichting KunstFort Asperen huurt sinds 1985 Fort bij Asperen van Staatsbosbeheer. Na voltooiing van de restauratie van het fort in 2015 heeft Staatsbosbeheer, eigenaar van het fort, te kennen gegeven een nieuwe fase in te willen gaan waarin de Stichting niet alleen verantwoordelijk zou worden voor exploitatie van het gehele fortcomplex maar ook voor het beheer en onderhoud ervan, vast te leggen in een langdurige erfpachtovereenkomst. Besloten werd het seizoen 2016-2017 te gebruiken als pilotmodel met daarin als belangrijkste aandachtsvelden de exploitatie van het fort met de Taveerne en de analyse van de organisatie.

Begin september 2017 heeft de Stichting haar bevindingen over deze pilotperiode aan Staatsbosbeheer overhandigd. Het bestuur concludeert dat ondanks maximale inzet het niet lukt een kostendekkende exploitatie te realiseren, zeker niet wanneer de Stichting ook via erfpacht verantwoordelijk wordt voor de kosten van beheer en behoud van dit erfgoed. Het bestuur heeft Staatsbosbeheer daarom laten weten geen erfpachtcontract te willen sluiten.

KunstFort Asperen was het eerste fort dat een unieke combinatie van kunst, natuur en erfgoed aanging en was daarmee een voorbeeld voor meerdere andere instellingen. Vele kunst- en natuurliefhebbers, wandelaars en fietsers hebben hun weg naar dit fort gevonden en onderschreven daarmee het bestaansrecht van deze bijzondere organisatie. Het is zonder meer te betreuren dat deze traditie van Stichting KunstFort Asperen nu een einde vindt, alle energie en deskundigheid van de betrokkenen – toen en nu – ten spijt. Wij hopen echter dat Staatsbosbeheer zijn verantwoordelijkheid neemt om de betekenis van dit fort te verankeren in zijn uitgangspunten voor een nieuwe invulling van Fort Asperen.
Redactie
Van: info@galeries.nl - 5211 CN - 22/11/2017   Reageer op dit bericht
Sottsass-tentoonstelling in Den Bosch groot succes
Celebrating Ceramics - 100 jaar Ettore Sottsass
verlengd t/m 18 februari 2018

Het grootse overzicht van het keramisch design van Ettore Sottsass is een publiek succes. Sinds de opening op 14 september hebben al 20.000 mensen de tentoonstelling bezocht. Het is daarmee een van de succesvolste tentoonstellingen van het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch, dat zich sinds dit jaar als designmuseum profileert.

Het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch heeft de grootste collectie Sottsass-keramiek in Nederland en een lange relatie met Sottsass, wiens werk regelmatig in het museum te zien is. Na afloop van de tentoonstelling reizen een aantal stukken door naar Amsterdam, waar vanaf april in het Stedelijk Museum een retrospectief van Sottsass wordt georganiseerd.
Redactie
Van: info@galeries.nl - 5211 CN - 21/11/2017   Reageer op dit bericht
Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden hoofdsponsor Nationaal Glasmuseum
Het Nationaal Glasmuseum is zeer verheugd dat Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden de sponsorovereenkomst voor de komende drie jaar heeft verlengd.

Afgelopen zaterdag, 18 november, was het dubbel feest bij het Nationaal Glasmuseum. Er werd gevierd dat Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden zich ook de komende tijd als sponsor aan het Nationaal Glasmuseum wil verbinden, een relatie die inmiddels elf jaar stand houdt. Dat het een goede match is blijkt ook uit het feit dat het Nationaal Glasmuseum en Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden zich beiden inzetten voor cultuur en het culturele leven van Leerdam en omgeving, in het bijzonder voor groei van de maatschappelijke rol van en publieke belangstelling voor het museum. Vooraf aan de opening van de kersttentoonstelling is de sponsorovereenkomst getekend door Martijn Spijk (Directievoorzitter Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden) en Marjo van Schaik (Ad interim Directeur Nationaal Glasmuseum).

Het andere heugelijke feit dat gevierd werd, was de opening van de tentoonstelling ‘We’ve got Balls!’ - Kerst in het Nationaal Glasmuseum. Het resultaat van de samenwerking met Eibert Draisma en zijn veertig (internationale) studenten van de Design Academy Eindhoven. Voor het Nationaal Glasmuseum is het heel belangrijk te blijven bouwen aan de relatie tussen glasblazers en ontwerpers/kunstenaars. Conservator Maartje Brattinga noemt de samenwerking zeer waardevol, omdat de studenten in een vroeg stadium van hun carrière kennismaken met het materiaal glas, “Hopelijk raken zij geïnspireerd om terug te blijven komen om vaker met glas te werken.” Tijdens de opening is gebleken dat een aantal van de studenten het glas virus al te pakken heeft, er was sprake van “liefde op het eerste gezicht”. De tentoonstelling van de kerstballen (met computer gestuurde verlichting) in de verduisterde kassen van de museumtuin is bijzonder geworden en de initiatiefnemers zijn erg tevreden. De veertig creaties zijn heel verschillend; er speelt zich een betoverend schouwspel van licht en techniek af in het glas, waarbij elk object een ander verhaal vertelt. De tentoonstelling, die tot 25 februari 2018 te zien is, zal een ieder die “gewone” kerstballen verwacht zeker verrassen!

Het zijn dit soort projecten zoals met de Design Academy Eindhoven, die gefinancierd worden met behulp van Rabobank. Hun financiële steun bedraagt €12.500,- per jaar (voor de komende drie jaar). Een zeer belangrijke bijdrage, Nationaal Glasmuseum is daarom bijzonder trots Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden hoofdsponsor te mogen noemen.
Redactie
Van: info@galeries.nl - 5211 CN - 21/11/2017   Reageer op dit bericht
Philips Museum lanceert augmented reality-tour
Op donderdag 30 november introduceert het Philips Museum een nieuwe augmented reality-tour: Philips Design Tour. Vanaf vrijdag 1 december kan elke bezoeker met een tablet in de hand de wereld van Philips Design en de ideeën achter iconische producten ontdekken. Van de eerste grafische posterontwerpen van Louis Kalff uit 1925, via tijdloze designklassiekers naar de Philips-oplossingen van vandaag.

Een museum ín een museum
Door de extra laag ‘werkelijkheid’ die de augmented reality toevoegt, ontstaat er in feite een nieuw museum ín een al bestaand museum. Door gebruik te maken van interactie in de vorm van spellen en virtuele ruimtes waar je doorheen kunt wandelen heeft het Philips Museum daarmee een unieke museumervaring ontwikkeld. Sergio Derks, conservator van het Philips Museum: “Zo kunnen we bezoekers haast spelenderwijs verleiden om in de rijke designwereld van Philips te stappen. De Design Tour leidt bezoekers bijvoorbeeld langs art-deco radio’s, een MRI-behandelkamer en het futuristische Philips Paviljoen uit 1958.”

Realistische ervaring dankzij ARKit
De Philips Design Tour maakt gebruik van ARKit. ARKit betekent een revolutie in augmented reality. De tool maakt het mogelijk om uiterst nauwkeurig ruimten in kaart te brengen en die realistisch te voorzien van virtuele voorwerpen. Bovendien maakt ARKit het mogelijk om complete virtuele ruimtes te creëren en daar met een iPad doorheen te bewegen. Sergio Derks: “Vreemd genoeg zijn er nog weinig musea die deze technologie gebruiken. We zijn zelfs een van de eerste in Nederland die augmented reality verweven in een tour.”

Je kunt de Philips Design Tour beleven vanaf vrijdag 1 december. De kosten voor deelname bedragen €5,- per persoon voor het huren van de iPad en een geldig entreebewijs voor het Philips Museum.
Redactie
Van: info@galeries.nl - 5211 CN - 15/11/2017   Reageer op dit bericht
Het Noordbrabants Museum verwerft Collse watermolen van Vincent van Gogh
Het Noordbrabants Museum heeft dinsdag jl. op de Impressionist & Modern Art Sale van Sotheby’s New York het door Vincent van Gogh (1853-1890) vervaardigde schilderij Collse watermolen verworven. Dit lentelandschap met een watermolen met rode daken is een relatief heldere en kleurrijke voorstelling in het Brabantse oeuvre van Van Gogh. Het is een van de weinige belangrijke schilderijen uit de Brabantse periode van Van Gogh dat nog in particulier bezit was. Het schilderij werd verworven voor een bedrag van bijna 3 miljoen euro (hamerprijs 2,6 miljoen dollar). Precies een jaar eerder verwierf het museum de aquarel De tuin van de pastorie te Nuenen van Van Gogh.

Deze voor Het Noordbrabants Museum grootste aankoop ooit past binnen de ambitie om een representatief overzicht te kunnen tonen van Van Goghs Brabantse periode aan de hand van werken van de kunstenaar. Het schilderij Collse watermolen kon worden verworven dankzij de financiële steun van de provincie Noord-Brabant, Vereniging Rembrandt en Mondriaan Fonds, alsmede dankzij een in 1999 door mevrouw Henriëtte M.J. van Oppenraaij aan het museum nagelaten legaat. Het museum liet zich bij deze aankoop adviseren door het Van Gogh Museum.

Gedeputeerde Henri Swinkels van de provincie Noord-Brabant is trots dat dit bijzondere collectiestuk binnenkort in Het Noordbrabants Museum te zien is: “Het Noordbrabants Museum heeft een belangrijke rol in het uitdragen van het Van Gogh verhaal. Met dit unieke werk wordt de verbinding gelegd tussen het verhaal in het museum en een fysieke ‘monumentale’ Van Gogh locatie in Brabant. Dit is niet alleen belangrijk voor cultuur, maar ook voor de vrijetijdseconomie, natuur en landschap, branding en internationale profilering. Er zijn dus volop redenen waarom we hier als provincie graag aan bij hebben gedragen, met een subsidie van 1,5 miljoen euro. We zijn heel blij dat het gelukt is het schilderij te verwerven. We brengen hiermee weer een stukje Vincent terug naar huis, naar Brabant.”

Van Goghs fascinatie voor Brabantse watermolens
Vincent van Gogh woonde vanaf december 1883 bijna twee jaar in Nuenen, eerst bij zijn ouders, later elders in het dorp. Tijdens zijn verblijf in Nuenen richtte hij zich sterker dan voorheen op het schilderen. Daarbij koos hij vaak voor de weergave van mensen aan het werk, bijvoorbeeld wevers, en voor de natuur, zoals in het nu door het museum verworven landschap met Collse watermolen.

Hoewel Van Gogh in dit landschap geen figuren schilderde, symboliseert de watermolen met de draaiende raderen het werkende bestaan. De stroming van het water en reflectie van de gebouwen in het water vormden bovendien schilderkunstige uitdagingen. Over het schilderen van deze voorstelling schreef Van Gogh aan zijn vriend, de schilder Anthon van Rappard. Deze was in mei 1884 tien dagen lang bij hem op bezoek geweest. Zij werkten in de omgeving aan verschillende onderwerpen:

‘Sedert Uw vertrek heb ik gewerkt aan een Watermolen – die waar ik naar vroeg in dat herbergje aan ’t station waar we zaten te praten met dien man van wien ik U vertelde dat hij scheen te laboreeren aan een chronisch gebrek aan kleingeld in zijn zak.– ’t Is een dito geval als de twee andere watermolens die we zamen bezochten doch met twee roode daken en dat men vlak van voren ziet – met populieren er om heen. Zal in den herfst superbe zijn.’

De Collse watermolen lag dicht bij het toenmalige station Nuenen-Tongelre. Met ‘de twee andere watermolens’ refereert Van Gogh vermoedelijk aan de Opwettense en Hooijdonkse watermolen die in de buurt van Nuenen liggen. Tegenwoordig ligt de door Van Gogh in mei 1884 geschilderde Collse watermolen in de gemeente Eindhoven. De molen is in 1975 gerestaureerd en heeft de status van rijksmonument.

Van Gogh Monumenten
De verwerving van dit schilderij door Het Noordbrabants Museum komt op een bijzonder moment. Twee weken eerder, op 30 oktober 2017, werd een convenant getekend door de provincie Noord-Brabant, negen Brabantse gemeenten en enkele Brabantse culturele organisaties, waarin de ondertekenaars de intentie uitspreken 39 geselecteerde, waardevolle en aan Vincent van Gogh gerelateerde monumenten te beschermen. De Collse watermolen is een van deze 39 zogeheten Van Gogh Monumenten.

Belang voor Noord-Brabant
Van Gogh is de afgelopen jaren steeds meer uitgegroeid tot een icoon voor Brabant. Sinds 2008 werken de provincie Noord-Brabant, Van Gogh Brabant, VisitBrabant en Het Noordbrabants Museum nauw samen bij het vergroten van aandacht voor deze Brabantse kunstenaar in de regio waar hij werd geboren en waar zijn kunstenaarschap in belangrijke mate werd gevormd. In Van Gogh Brabant hebben vijf erfgoedinstellingen in Brabant (Van Gogh Village in Nuenen, Vincents Tekenlokaal in Tilburg, de Van Goghkerk in Etten-Leur, het Vincent van Goghhuis in Zundert en Het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch) de krachten gebundeld om de culturele erfenis van Van Gogh in Brabant te behouden en te delen. Hierin wordt in toenemende mate samengewerkt met Van Gogh Europe, een internationaal samenwerkingsverband tussen diverse instellingen in Nederland, België en Frankrijk dat zich inzet voor het behoud en de collectieve promotie van Van Goghs erfgoed.

Veel aandacht voor Van Gogh in Het Noordbrabants Museum
Het Noordbrabants Museum toont als enige museum in Zuid-Nederland originele werken van Vincent van Gogh. De negen werken zijn te zien in Het Verhaal van Brabant, in een paviljoen gewijd aan Van Gogh en zijn Brabantse periode. Naast het schilderij Spittende boerin en de aquarel De tuin van de pastorie te Nuenen (beide eigendom van het museum) worden hier twee permanente bruiklenen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed getoond, alsmede bruiklenen van het Van Gogh Museum, Rijksmuseum en een particuliere collectie. Over enkele weken wordt hier dus het schilderij Collse watermolen aan toegevoegd.


Van Goghexposities
Ook in de programmering van wisseltentoonstellingen besteedt Het Noordbrabants Museum sinds de heropening in 2013 speciale aandacht aan de wereldberoemde Brabantse kunstenaar. Zo deed het museum recent onderzoek naar de werken in eigen collectie: de resultaten worden sinds deze zomer getoond in de presentatie Van Gogh doorgelicht. Ook is op dit moment de expositie Loving Vincent te zien, waarin de totstandkoming van de gelijknamige animatiefilm wordt getoond (nog t/m 28 januari 2018). Daarnaast wordt gewerkt aan een tentoonstelling over de relaties die Van Gogh onderhield met familie, vrienden, modellen en medekunstenaars. Deze internationale expositie, met de titel Van Gogh’s Intimate Circle, zal in Het Noordbrabants Museum te zien zijn van 21 september 2019 t/m 12 januari 2020.
Redactie
Van: info@galeries.nl - 5211 CN - 9/11/2017   Reageer op dit bericht
Groninger Museum koopt bijzondere kast van H.N. Werkman
Bijzondere kast van H.N. Werkman uitzonderlijke aanwinst en grootste aankoop ooit voor Groninger Museum

Het Groninger Museum heeft de bijzondere kast van drukker en kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman verworven. De kast, een monument van contrasten, is een van de belangrijkste werken van de kunstenaar en is daarmee een zeer waardevolle verrijking van de collectie. Het object is rechtstreeks aangekocht van nazaten van de familie Henkels en is een van de grootste aankopen ooit voor het Groninger Museum. Vanaf vrijdag 10 november 2017 is hij voor het publiek te zien in de permanente tentoonstelling De Collectie.

Andreas Blühm, directeur Groninger Museum: ‘De kast was in 2015 al een belangrijk hoogtepunt in de tentoonstelling over H.N Werkman in het Groninger Museum. Wij zijn enorm verheugd dat de kast nu permanent voor het publiek te zien kan zijn, mede dankzij de support van vele partijen die wij daar zeer voor danken, waaronder de Vereniging Rembrandt, de Bankgiro Loterij, Stichting Beringer Hazewinkel, Stichting J.B. Scholtenfonds en de Stichting H.S. Kammingafonds.'

Een kast met een verhaal
Het werk van de Groningse drukker en kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman (1882 - 1945), die vanaf 1919 lid was van de Groninger kunstenaarsvereniging De Ploeg, is wereldwijd beroemd. De kast, die hij in opdracht van August Henkels in 1943 voltooide, is een van zijn belangrijkste werken. Het werk is een monument van contrasten. Het is een traditioneel meubel met moderne bijbelse voorstellingen. En het is geschilderd door een onkerkelijke kunstenaar voor een dominee, als uitdrukking van een vriendschap die zonder de oorlog niet zou zijn opgebloeid.

De predikant August Henkels had in 1940 uitgeverscollectief De Blauwe Schuit opgericht samen met Ate Zuithoff en Adri Buning en Werkman was de vaste drukker en illustrator. Er ontstond een vriendschap tussen Henkels en Werkman. De dominee was gefascineerd door Werkmans schilderijen en druksels en verzamelde ze. Af en toe gaf hij Werkman ook privé een opdracht, met als hoogtepunt de kast met oudtestamentische voorstellingen uit 1943. Het moest een kast worden met drie deuren, elk met vier paneeltjes waarop Werkman voorstellingen uit het Oude Testament zou schilderen.

De twaalf voorstellingen zijn gebaseerd op een verscheidenheid aan bijbelverhalen waarin God standvastigheid en vertrouwen tijdens onderdrukking, ontberingen of andere benarde situaties beloont, maar ongehoorzaamheid en afvalligheid straft. Dat was niet alleen een pedagogisch verantwoorde keuze voor een dominee met jonge kinderen; voorstellingen als die van David en Goliath bevatten ongetwijfeld ook verwijzingen naar de actualiteit van de oorlog.
Redactie
Van: info@galeries.nl - 5211 CN - 26/10/2017   Reageer op dit bericht
Museum van Bommel van Dam wordt zelfstandig en gaat verhuizen
De gemeenteraad van Venlo heeft op 25 oktober 2017 een besluit genomen over de toekomst van Museum van Bommel van Dam. Het museum, dat nu nog onderdeel is van de gemeentelijke organisatie, gaat verder als zelfstandige stichting en neemt eind 2019 zijn intrek in het voormalige postkantoor in het centrum van Venlo. Als gevolg van de besluitvorming sluit het museum op korte termijn, na 5 november 2017, de deuren van de huidige locatie. In de tussenliggende periode rolt het museum haar activiteiten uit op verschillende plekken in de stad.
Redactie
Van: info@galeries.nl - 5211 CN - 25/10/2017   Reageer op dit bericht
Prof. Madeleine de Cock Buning waarnemend voorzitter Raad van Toezicht
Met de benoeming van Ferdinand Grapperhaus als minister van Justitie en Veiligheid in het kabinet Rutte III komt de positie van voorzitter van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum vacant. Totdat er een definitieve opvolger is benoemd heeft de Raad van Toezicht, uit haar midden, Madeleine de Cock Buning aangesteld als waarnemend voorzitter.

De Raad van Toezicht zal een benoemingscommissie in het leven te roepen die met behulp van een extern bureau voor werving en selectie op zoek zal gaan naar geschikte kandidaten.

Madeleine de Cock Buning is hoogleraar aan de faculteit Recht, Economie en Bestuurskunde van de Universiteit Utrecht en voorzitter van het Commissariaat voor de media.
Redactie
Van: info@galeries.nl - 5211 CN - 24/10/2017   Reageer op dit bericht
Jan Willem Sieburgh benoemd als zakelijk directeur ad interim
Jan Willem Sieburg is vanaf woensdag 1 november 2017 de interim-zakelijk directeur bij het Stedelijk Museum Amsterdam. Dat is bekendgemaakt door de Raad van Toezicht. Sieburgh zal in die functie de komende tijd de werkzaamheden verrichten die nodig zijn totdat de opvolging van de directie is geregeld.

Sieburgh (1950) was van 2001 tot 2010 zakelijk directeur van het Rijksmuseum Amsterdam. In 2013/ 2014 was hij interim directeur bij het Tropenmuseum in Amsterdam en recent bij het Wereldmuseum in Rotterdam.
Redactie
Volgende 20