Van: info@galeries.nl - 5211 CN - 1/5/2006

Schilderij van Emanuel de Witte in bruikleen in het JHM

Het Joods Historisch Museum heeft een schilderij van Emanuel de Witte in bruikleen gekregen van het Rijksmuseum Amsterdam. Het gaat om zijn Interieur van de Portugese Synagoge te Amsterdam (circa 1680). Het werk is te zien in de Grote Synagoge van het JHM.
Emanuel De Witte (circa 1617-1692), de beroemde schilder van kerkinterieurs, vervaardigde drie versies van dit schilderij. De eerste versie is nu te zien in het JHM. De tweede versie bevindt zich in het Israel Museum in Jeruzalem. Het derde schilderij bevond zich tot 1935 in de collectie van Galerie van Diemen in Berlijn. De joodse eigenaars van deze galerie waren Jakob en Rosa Oppenheimer. Het echtpaar werd door de nazi's gedwongen om hun kunstcollectie (waaronder waarschijnlijk dit schilderij) te verkopen op een veiling. Tot 1945 was het schilderij in de Gemäldegalerie in Berlijn waarop het kort na de oorlog zou zijn uitgeleend naar Königsberg. Sindsdien is deze derde versie onvindbaar. Vermoed wordt dat het nu ergens in Rusland is. Het JHM hoopt dat het schilderij ooit teruggevonden wordt en dat de drie versies naast elkaar geëxposeerd kunnen worden.
Redactie