Van: info@galeries.nl - 5211 CN - 1/9/2006

Opening vernieuwde Joods Historisch Museum uitgesteld

De opening van het vernieuwde Joods Historisch Museum is uitgesteld tot 23 februari 2007. De vertraging is het gevolg van de complexiteit van de verbouwing, die deels onder de achttiende-eeuwse monumentale Nieuwe Synagoge plaatsvindt. Desalniettemin is vanaf 10 november a.s. de tentoonstelling De 'joodse' Rembrandt te zien, het slotakkoord van de manifestatie Rembrandt 400. Vanaf deze datum wordt ook de nieuwe vaste tentoonstelling Geschiedenis van de joden in Nederland 1900-heden voor het publiek opengesteld. Tevens is er een nieuw JHM Museumcafé. Het nieuwe permanente JHM Kindermuseum wordt op 17 december a.s. feestelijk geopend. Met het gereedkomen van een Prentenkabinet (met dank aan de BankGiro Loterij) en een Auditorium is de vernieuwing van het JHM op 23 februari 2007 voltooid.

Momenteel zijn de vaste tentoonstellingen Religie en Geschiedenis van de joden in Nederland 1600-1900 te zien in de Grote Synagoge. De succesvolle tentoonstelling Satellieten. Foto's van Jonas Bendiksen, die vanaf de opening op 21 juli 2006 door reeds 13.000 belangstellenden werd bezocht, is tot en met 8 oktober 2006 te zien.

De inrichting van alle publieksruimten en het Prentenkabinet is van UN Studio; de inrichting van de vaste tentoonstelling Geschiedenis van de joden in Nederland 1900-heden is van KOSSMANN.DEJONG exhibition architects. Het ontwerp van het JHM Kindermuseum is van ROO (Monique Rietbroek en Josephine Oudijn) in samenwerking met beeldend kunstenaar Ram Katzir. De grafische vormgeving van het hele vernieuwde JHM is van MV Levievandermeer.
Redactie