Rubenshuis  (1946)

Wapper 9-11  Plattegrond via Google
B-2000 Antwerpen, België
T +32-3-2011555
 info.rubenshuis@stad.antwerpen.be
www.rubenshuis.be
di t/m zo 10.00-17.00 (toegang tot 16.30)
gesloten op 1 en 2 jan, Hemelvaartsdag, 1 en 2 nov, 25 en 26 dec
entree € 6,00

Overige informatie

Antwerpen en Rubens: het hoogtepunt van ons rijke verleden is in het Rubenshuis tastbaar aanwezig. Deze kunstenaarswoning met paleisallures vindt nergens zijn weerga. Het leven van de grote barokschilder ontrolt zich hier voor uw ogen en laat u zo zijn veelzijdig talent ontdekken: schilder, architect en diplomaat, verzamelaar en geleerde, echtgenoot en vader. Maar bovenal ontdekt u er Rubens als de prins van de barok in Europa.

In zijn huis aan de Wapper maakt Peter Paul Rubens ons getuigen van zijn haast ongeremde, creatieve geest.
+ + lees meer...

Buiten het Rembrandthuis in Amsterdam en de woningen van El Greco te Toledo, van Michelangelo te Florence en van Vasari in Arezzo bleven er geen kunstenaarswoningen van deze allure bewaard.

Rubens' eigen werk
Het Rubenshuis toont heel wat werk van de meester zelf. Zo is er zijn Adam en Eva, een vroeg werk dat ontstond nog voor Rubens naar Italië vertrok. Het paneel sluit aan bij de laatmaniëristische classiciserende traditie in de Vlaamse schilderkunst, waarvan Otto van Veen, Rubens' leermeester, een belangrijk vertegenwoordiger is. Tussen Adam en Eva opent zich een prachtige doorkijk op een landschap dat geheel in de Vlaamse traditie geschilderd is en aansluit bij het werk van Jan I Brueghel.
Een ander groot werk is zijn Annunciatie. Aan dit schilderij begint hij waarschijnlijk in 1610, maar hij laat het jarenlang onafgewerkt staan om tenslotte de draad weer op te nemen rond 1628. Mogelijk neemt hij het dat jaar mee naar het hof van Filips IV in Madrid, in het kader van zijn diplomatieke missies.

Rubens' Hendrik IV in de slag bij Ivry is een onvoltooid werk, en precies hierom erg interessant. Een aantal elementen wijst erop dat Rubens in dit stadium nog twijfelt aan de houdingen die hij zijn krijgers wil laten aannemen. Een soldaat in het midden bijvoorbeeld heeft drie armen. Rubens begon zijn onderschildering, de zogenaamde 'doodverf', pas nadat de Brusselse landschapschilder Pieter Snayers, befaamd om zijn gevechtscènes, de achtergrondpartij voltooide.

Rubens' zelfportret
Van Rubens kent men slechts een viertal 'zelfstandige' zelfportretten. In dit werk zien we de meester op ongeveer 50-jarige leeftijd: op het hoogtepunt van zijn roem. Hij is een befaamd schilder en ontwikkelt zich tot een gerespecteerd diplomaat. Dit portret is ongetwijfeld het gemoedelijkste en meest intieme uit de beperkte reeks. De schilder oogt rustig en vriendelijk en met de brede hoed verbergt hij zijn aankomende kaalhoofdigheid.

Rubens' kunstcollectie
Rubens bezat een kunstkamer die door tal van tijdgenoten werd bezocht en geprezen. De Deense arts Otto Sperling en de humanisten Gaspar Gevartius en Jan Woverius behoorden tot de gelukkigen die zijn kunstkamer bezochten. Uit de nalatenschap van Rubens en zijn uitgebreide correspondentie blijkt met hoeveel passie en gedrevenheid de schilder aan zijn kunstverzameling werkte. Ze ontstond gestaag in de loop der jaren, maar soms maakte hij zijn collectie ook te gelde en verkocht hij stukken. Een uitzonderlijke groep van antieke sculpturen vond zo zijn weg naar de hertog van Buckingham. Toch lijkt het vanzelfsprekend dat de schilderkunst een belangrijke, zo niet dé belangrijkste plaats in zijn kunstcollectie innam. Daarnaast had hij ook aandacht voor tekeningen, grafiek, naturalia, globes, kasten, sculpturen. Dat Rubens ook een aanzienlijke bibliotheek bezat weten we uit de boekbestellingen die hij plaatste bij zijn vriend Balthasar Moretus. Voor de Romeinse auteurs moet hij van jongsaf al een zwak hebben gehad. Sperling verhaalt zelfs dat Rubens zich laat voorlezen uit Tasso, terwijl hij aan het werk is.


Palazzo Rubens: De meester als architect
10/9/2011 - 11/12/2011
Willem van Haecht en de Antwerpse kunstkamer
28/11/2009 - 28/2/2010
William en Margaret Cavendish in het Rubenshuis (1648-1660)
30/9/2006 - 31/12/2006
Sam Dillemans: Het gevecht met de verf
30/9/2005 - 31/12/2005
Een huis vol Kunst: Rubens als verzamelaar
6/3/2004 - 13/6/2004
Panamarenko: Tekenen en rekenen
25/5/2003 - 31/8/2003
Hans Vredeman de Vries: De wereld is een tuin
15/9/2002 - 8/12/2002

Kunstenaars in vaste collectie

Alexander Adriaenssen - Mathijs van den Bergh - Frans Duquesnoy - Wilhelm Schubert van Ehrenberg - Lucas Faydherbe - Willem van Haecht - Aertgen van Leyden - Georg Petel - Jan II Raes - Theodoor I Rogiers - Peter Paul Rubens - Peeter Snayers - Jacob Claeszoon van Utrecht.

Toon afbeeldingen


Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius