Grote Kerk Den Haag

Rond de Grote Kerk 12  Plattegrond via Google
2513 AM Den Haag, Nederland
T 070-3028630
 info@grotekerkdenhaag.nl
www.grotekerkdenhaag.nl
zie tijden bij exposities

Overige informatie

De Grote of St. Jacobskerk behoort met het Binnenhof tot de oudste gebouwen van Den Haag. Vermoedelijk bestond er al een houten kerk in de 13de eeuw. In 1335 spreken de bronnen van de ‘grote kercke’, hetgeen duidt op een stenen godshuis. Rond 1420 verrees de zeskantige toren. Aan het eind van de 15de eeuw had de kerk zijn huidige omvang bereikt.

Katholieke periode
+ + lees meer...

Tot de reformatie was de kerk in gebruik voor de katholieke eredienst. Uit die periode dateren de twee nog resterende gebrandschilderde ramen van de gebroeders Crabeth, de preekstoel met zijn prachtig houtsnijwerk (beelden van de evangelisten) en de wapenborden van de ridders van het Gulden Vlies aan weerszijden van het schip. Na de kapittelbijeenkomst van de orde in 1456 in Den Haag onder leiding van hertog Filips de Goede lieten de ridders als dank voor de genoten gastvrijheid hun wapenschilden in de kerk achter. Het bord van Filips hangt apart aan een pilaar bij het hoogkoor. Na de grote brand in 1539 werd de kerk in haar oude luister hersteld. Voor de financiering werden de accijnzen op bier en wijn verdubbeld en keizer Karel V en vele anderen schonken een raam.

Beeldenstorm
Nauwelijks was de herbouw gereed of de beeldenstorm raasde in 1566 door de kerk, die werd ontdaan van de aanwezige beelden en de altaren. Ter compensatie mochten de gilden de kerk tot de nok volhangen met wets- en wapenborden, die nu grotendeels verdwenen zijn. Ook verschenen graf- en herdenkingsmonumenten, zoals het grote monument van admiraal Jacob van Wassenaer-Obdam. Onder de vele grafstenen is die van vader en zoon Constantijn en Christiaan Huygens.

Orgels
Het Metzlerorgel (1971) behoort tot de mooiste nieuwe kerkorgels in Nederland en wordt geregeld gebruikt voor orgelconcerten. In een van de zijkapellen staat een fraai kabinetorgel uit circa 1760.

Oranjes
De band met het vorstenhuis was altijd sterk. Vele Oranjes zijn in de Grote Kerk gedoopt - onder wie koningin Beatrix (1938) en prins Willem-Alexander (1967) - of in het huwelijk getreden - onder wie koningin Wilhelmina en prins Hendrik (1901), prinses Juliana en prins Bernhard (1937), prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven (1967) en prins Constantijn en Laurentien Brinkhorst (2001).

Nieuwe functie
Het aantal bezoekers van de diensten in de Grote Kerk nam sinds 1950 gestaag af. De Hervormde Gemeente zag zich in 1981 genoodzaakt het gebouw over te dragen aan de Stichting Grote Kerk, een particulier initiatief uit de burgerij, teneinde het gebouw te behouden en zinvol te doen gebruiken. Sindsdien vinden er naast levensbeschouwelijke bijeenkomsten tal van maatschappelijke en culturele evenementen plaats.


Constantijn en Christiaan Huygens: Een Gouden Erfenis
25/4/2013 - 28/8/2013
Volkspaleis
21/7/2012 - 17/8/2012
Majesteit!, 25 jaar Koningin Beatrix
23/6/2005 - 21/8/2005
De grote verbeelding: 60 beeldhouwers in de Grote Kerk
28/6/2003 - 19/8/2003


Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius