Allard Pierson Museum  (1934)

Oude Turfmarkt 127  Plattegrond via Google
1012 GC Amsterdam, Nederland
T 020-5252556
 allard.pierson.museum@uva.nl
www.allardpiersonmuseum.nl
di t/m vr 10.00-17.00
za en zo 13.00-17.00
entree Ä 10,00
  

Contact: Amber van Schagen, Marleen Smit

Overige informatie

De Universiteit van Amsterdam en Allard Pierson
De naam van het Allard Pierson Museum is ontleend aan de eerste professor Klassieke Archaeologie aan de Universiteit van Amsterdam, Allard Pierson. Deze voormalig predikant, werd in 1877 uitgenodigd de leerstoel Aesthetica, Kunstgeschiedenis en Moderne Talen te bekleden. Zijn liefde voor oudheden, aangewakkerd door reizen naar de Mediterranťe, leidde ertoe dat hij een verzameling gipsafgietsels aanlegde. Van een echt museum was deze privť-collectie echter nog mijlenver verwijderd.

Professor J. Six en de Allard Pierson Stichting
+ + lees meer...

De tweede hoogleraar die archeologie onderwees aan de universiteit, was J. Six. Hij beschikte over een grote verzameling boeken en antieke voorwerpen, die hij gebruikte voor het onderwijs. Toen hij in 1926 overleed, bleek deze collectie onmisbaar voor de universiteit. Om deze voor onderzoek en onderwijs te kunnen aankopen, werd de Allard Pierson Stichting opgericht, met financiŽle hulp van Allard Piersons zoon, J.L. Pierson. De boeken van de Jan Six worden nog altijd, zij het achter slot en grendel, bewaard in het instituut van de vakgroep Mediterrane Archeologie. Dit instituut en de bibliotheek werden gehuisvest in een pand aan de Weesperzijde; de zolder daarvan diende vanaf 1931 als 'museum'.

De collectie Scheurleer: een openbaar museum
Dat er nog veel nodig was om deze ene zolder te laten uitgroeien tot de huidige collectie, moge duidelijk zijn. Dit 'veel' verscheen in de vorm van de collectie Scheurleer uit Den Haag. De bankier Lunsingh Scheurleer werd in 1929 het slachtoffer van de economische crisis en moest de collectie van zijn museum verkopen. Door inspanningen van de Amsterdamse professor voor archeologie van dat moment, prof. G.A.S. Snijder, kon de Allard Pierson Stichting de verzameling aankopen. Zij schonk deze vervolgens aan de Universiteit van Amsterdam, onder de -gelukkige- voorwaarde dat de collectie voor het publiek open zou worden. Zo werd op 12 november 1934 het Allard Pierson Museum opgericht, gehuisvest aan de Sarphatistraat.

Ontwikkeling van het museum
Vele schenkingen en bruiklenen hebben sindsdien de collectie verrijkt. De WO II overleefden de meeste stukken in 'luchtdichte metalen vaten', oftewel vuilnisbakken. Na de oorlog volgde mw C.H.E. Haspels Snijder op. Een belangrijke aanwinst in deze tijd was het bruikleen van de collectie Van Leer: Egyptische oudheden, waaronder prachtige reliŽfs en bronzen. De groei van het museum werd echter sterk geremd door de krappe behuizing, temeer omdat de collectie gestaag bleef groeien. Met name onder de volgende hoogleraar-directeur, J.M. Hemelrijk, slaagde men erin belangrijke voorwerpen en verzamelingen te verwerven, zoals de Griekse oudheden uit de verzameling Six, en de Iraanse uit de collectie Van Lier. Daarmee was een nieuw gebouw een absolute noodzaak geworden.

De Oude Turfmarkt
De nieuwe behuizing kwam er in de vorm van het gebouw van de Nederlandsche Bank aan de Oude Turfmarkt. Bij de opening in 1976 door Prinses Beatrix, werden enkele grote sculpturen aan het museum geschonken. Vele tentoonstellingen hebben sindsdien voor naamsbekendheid van het museum gezorgd. Onder de vorige directeur, H.A.G. Brijder, werden grote tentoonstellingen georganiseerd, zoals Cyprus en Aphrodite, De Etrusken en Kreta, Bakermat van Europa, die zeer hoge bezoekersaantallen trokken. Voor deze tentoonstellingen moesten de vitrines van de permanente collectie ontruimd worden. Met de opening van een nieuwe, permanent beschikbare vleugel, is het sinds 1994 mogelijk meer tentoonstellingen te organiseren, zoals Marmer in beeld. Tenslotte vindt er in 1996 een verbouwing van de aula plaats en wordt er een -al lang noodzakelijke- installatie voor klimaatbeheersing aangebracht.

Het museum nu
De doelstelling van het Allard Pierson Museum - juist als universitair museum en in samenwerking met de leerstoelgroep Mediterrane Archeologie - is de Mediterrane oudheid toegankelijk maken voor wetenschap (voor academisch en ander onderwijs en onderzoek) en tevens voor een breed publiek waarbij de jeugd speciale aandacht krijgt. Het museum toont originele oudheden en andere objecten als een van de bronnen van de westerse traditie om daarmee via inzicht en begrip van het verleden, het heden in cultuurhistorisch perspectief te plaatsen.
Het museum heeft een specifieke en wezenlijke plaats binnen het hoofdstedelijk cultuuraanbod. Het wil tevens een plek van ontspanning zijn. Het wil een stimulerende en inspirerende omgeving zijn voor bezoekers en medewerkers.

Onder leiding van de huidige directeur W. Hupperetz gaat het museum een nieuwe fase in. Het museum wil zich nog nadrukkelijker manifesteren onder het grote publiek overigens zonder de wetenschappelijk factor te benadelen. Gewerkt wordt aan de herinrichting van de Egyptezaal en de ovale zaal. De tentoonstelling zal meer worden ondersteund met moderne audiovisuele middelen. Er wordt naar gestreefd de vaste opstelling van de collectie regelmatig op te frissen. Ook de entree van het museum zal worden opgeknapt en worden heringericht. De museumwinkel zal een meer nadrukkelijke rol krijgen in de entreehal van het museum. De entree moet meer uitnodigen tot een bezoek aan het museum.

Nieuws- en persberichten
01/02/2018 Allard Pierson Museum en Bijzondere Collecties samen verder als Allard Pierson
20/08/2014 Claims van Oekraine en Rusland op Goud uit de Krim tentoonstelling


De wereld in kleur: Kleurenfotografie voor 1918
21/6/2018 - 6/1/2019
Crossroads: Migratie en kruisbestuiving in Europa in wording
15/9/2017 - 11/2/2018
Jasmijn Visser: Modern Candor
27/1/2017 - 7/5/2017
Heilige Boeken: De Garima-evangeliŽn uit EthiopiŽ
4/11/2016 - 26/3/2017
Ontmoetingen met de Orient
24/6/2016 - 8/1/2017
DWDD Pop-Up Museum 2
29/1/2016 - 22/5/2016
SiciliŽ en de zee: Duik in het verleden
9/10/2015 - 17/4/2016
Schijnbeweging: Illusie in de Griekse kunst
26/6/2015 - 6/9/2015
DWDD Pop-Up Museum
29/1/2015 - 29/4/2015
Nemrud Dagi: Beelden op een koninklijk grafheiligdom
22/1/2015 - 14/6/2015
Keys to Rome - het Romeinse Rijk ontsloten
24/9/2014 - 15/3/2015
De Verheerlijking van de Man
26/7/2014 - 21/9/2014
Culture under Attack
20/6/2014 - 31/8/2014
De Krim: Goud en Geheimen van de Zwarte Zee
7/2/2014 - 31/8/2014
Eeuwig Egypte Experience
12/7/2013 - 5/1/2014
Women for all seasons: Het beeld van de vrouw in de oudheid
8/3/2013 - 25/8/2013
Troje. Stad, Homerus en Turkije
7/12/2012 - 5/5/2013
Paard & Ruiter: van Homerus tot Djenghis Khan
16/5/2012 - 16/9/2012
700.000 vondsten uit de Amstel: De rivier als spiegel van de stad
10/2/2012 - 6/5/2012
Etrusken: Vrouwen van Aanzien - Mannen met Macht
14/10/2011 - 18/3/2012
 
Hedendaags klassiek
24/6/2011 - 17/10/2011
 
Verboden toegang voor onbevoegden: Geheimen van Egyptische tempels
20/4/2011 - 14/8/2011
De Nijlexpeditie, film en foto's van Marius van Beek in 1963
29/1/2011 - 19/6/2011
Alexanders Erfenis: Grieken in Egypte
17/9/2010 - 20/3/2011
Toerist in AlexandriŽ - Reconstructies van een antieke metropool
17/9/2010 - 16/1/2011
Sail Rome: Schepen en havens in de Romeinse tijd
25/6/2010 - 23/8/2010
 
Een grens van steen: Op avontuur langs de Muur van Hadrianus
28/4/2010 - 29/8/2010
Doden voor de rechter: Reis door het Egyptische dodenrijk
19/2/2010 - 23/5/2010
Hatra: De stad van de zonnegod
17/12/2009 - 28/2/2010
 
Allard Pierson Museum 75 jaar: Toekomst voor het verleden
8/4/2009 - 17/1/2010
Romeyn de Hooghe: De verbeelding van de late Gouden Eeuw
10/12/2008 - 8/3/2009
Lectori Salutem: Boek en Oudheid
25/4/2008 - 7/9/2008
Goed gegoten: 5000 jaar brons
30/11/2007 - 2/3/2008
Beeld voor Beeld: Klassieke sculptuur in prent
15/6/2007 - 9/9/2007
Geraki: Voorbeeld van een opgraving
28/4/2006 - 18/6/2006
Herakles!: De grootste Held van de Oudheid
28/4/2006 - 18/6/2006
Kleur! bij de Grieken en de Etrusken
2/12/2005 - 26/3/2006
Spiegel van het Geheugen: Fotografische verbeelding van de Romeinse Oudheid
24/6/2005 - 25/9/2005
Oude beestjes! Uit Egypte, Griekenland en Rome
1/4/2005 - 16/5/2005
Malta, tempels en tombes (5200-750 v. Chr.)
29/10/2004 - 27/2/2005
Het lichaam blootgeven: Tekeningen uit collectie Rijksacademie 1766-1900
25/6/2004 - 12/9/2004
Aan tafel! Eten en drinken in de oudheid
12/12/2003 - 16/5/2004

Toon afbeeldingen


Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius