Lloyd Hotel en Culturele Ambassade

Oostelijke Handelskade 34  Plattegrond via Google
1019 BN Amsterdam, Nederland
T 020-5613636
 post@lloydhotel.com
www.lloydhotel.com

Contact: Renate Schepen

Overige informatie

Het gebouw van het Lloyd Hotel is bijna een eeuw oud en kent een turbulente historie. Na een intensief en uiteenlopend gebruik restte er in 1999 een totaal verpauperd pand, waar veel aan moest gebeuren om het te veranderen tot het huidige, comfortabele hotel.

Lloyd Hotel van 1918 tot heden
Het Lloyd Hotel is gevestigd aan de Oostelijke Handelskade. Dit is een twee kilometer lang eiland, aangelegd vanaf 1875 toen zeilschepen plaats maakten voor almaar grotere stoomschepen. De vele pakhuizen aan de Oostelijke Handelskade droegen vaak de namen van landen waar men op voer: Brazilië, Panama, Argentinië et cetera.
+ + lees meer...

De Koninklijke Hollandse Lloyd had hier zijn thuishaven. De maatschappij vervoerde op grote schaal landverhuizers naar Zuid- en Midden-Amerika. Velen daarvan waren straatarme mensen die de armoede in Oost-Europa ontvluchtten om elders een nieuw leven op te bouwen.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog gaf de Hollandsche Lloyd architect Evert Breman opdracht om een landverhuizershotel te ontwerpen. Met deze voorziening kreeg de rederij een troef in handen om beter te kunnen concurreren met andere passagiersrederijen.

1921 - 1935: landverhuizershotel
In 1921 opende het landverhuizershotel van de Koninklijke Hollandsche Lloyd (“KHL”) zijn deuren. Het is gebouwd net voor de bloeitijd van de Amsterdamse School. Het decoratieve metselwerk daarvan wordt ook hier al toegepast. Maar voor het overige is het in een eclectische stijl, met art deco? en zelfs renaissance-elementen.
Het is gebouwd voor de eeuwigheid, maar al na 14 jaar was het over: de emigratie had niet die vlucht genomen waar de KHL op gehoopt had. In de jaren twintig verkeerde de maatschappij een paar keer in grote nood. Subsidies van rijk en gemeente moesten de KHL er weer bovenop helpen. Dat lukte maar even; In 1935 moest de KHL faillissement aanvragen.

1940 - 1989: gevangenis
De (toentertijd) geïsoleerde ligging en de stevige constructie maakten het voormalige hotel tot een ideale gevangenis. Dat werd onderkend door de Duitse bezetter, die er daags na de Februaristaking in 1941 een gevangenis van maakte. De naam ‘Lloyd Hotel’ kreeg in de oorlogsjaren dan ook een grimmige betekenis. Aanvankelijk verbleef er alleen een groep verzetsmensen. Nadat het Lloyd Hotel eenmaal een gewoon Huis van Bewaring wordt, komt er van alles; mensen actief in de illegaliteit, kort gestraften, mensen in afwachting van hun rechtszaak en na de oorlog ook NSB’ers.
Kenmerkend voor gevangenschap in het Lloyd Hotel was dat de gevangenen niet ieder een eigen cel hadden, maar bij elkaar zaten in grote vertrekken. Dit stelde de leiding van de gevangenis continu voor grote problemen.
In 1963 besluit men het Lloyd Hotel als huis van bewaring op te heffen. In 1964 wordt het een Rijksinrichting voor jongeren. In die tijd zoekt men naar een alternatieve aanpak voor jonge boeven; die willen ze dan niet als een volwassen crimineel behandelen en in een cel isoleren. De eigenschappen van het Lloyd Hotel passen precies bij die gedachte.

1989 - 1999: ateliers
Van 1989 tot 1999 verhuurde de gemeente Amsterdam het Lloyd Hotel aan de Spinoza stichting die het doorverhuurde aan derden, veelal kunstenaars die er hun atelier inrichtten. Het gebouw verpauperde meer en meer. De omgeving was echter bezig aan een enorme vernieuwing, waarin dit markante gebouw niet meer kon achterblijven. De gemeente Amsterdam besloot vervolgens een ‘competitie’ uit te schrijven, waarbij het gebouw mocht worden ontwikkeld door degene die er een goede functie voor bedacht. Het Lloyd Hotel als een hotel met veel verschillende kamers en een Culturele Ambassade had daarbij de voorkeur van de gemeente Amsterdam. Sinds 1997 wordt gewerkt aan de realisatie van de plannen.


A Decade Upstream: Only Dead Fish go with the Flow
30/11/2013 - 19/12/2013
Otros Lugares / Other Places - kunstproject over Argentijns Nederlandse migratie
24/11/2012 - 15/12/2012
Still in LLove
22/10/2010 - 23/11/2010
InVINcible
13/12/2009 - 17/1/2010
Saša Karalić: The Extra Light Project
2/12/2009 - 12/12/2009
Michel François & Jean-Paul Jacquet en Aam Solleveld
9/5/2007 - 13/5/2007
Slaper
8/6/2006 - 18/6/2006
China Club: Random Meets
1/10/2005 - 19/10/2005
Presentatie op Amsterdam China Festival   

Toon afbeeldingen


Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius