Museum Het Petershuis

Niersstraat 2  Plattegrond via Google
6591 CB Gennep, Nederland
T 0485-514400
 vrienden@museumhetpetershuis.nl
www.museumhetpetershuis.nl
wo t/m zo 14.00-17.00
entree € 2,50

Contact: Patrick Sterckx

Overige informatie

Het stadje Gennep is momenteel nog twee laat-middeleeuwse huizen rijk. In één daarvan is het museum gevestigd. We herkennen in het gebouw een laatgothische bouwstijl: hoge trapgevels, het steile dak en de voorgevel met korfboognissen. Het gebouw heeft houten trappen en een gewelvenkelder.
Het museumgebouw is verrezen in de tijd dat Holland door hongersnoden werd geteisterd. Het was in oorsprong een pakhuis. De hoogte van de verdiepingen, de extra zware moerbalken en de dikke muren duiden daarop.
+ + lees meer...

Bij de renovatie van 1980 vond men aanwijzingen voor grote poortdeuren in de achtergevel. In de voorgevel ziet men naast de opgaande trap naar de voordeur nu nog een kelderingang, die eens afgesloten werd door een deur. Door de ophogingen van de Niersstraat tijdens de laatste eeuwen, is deze ingang nu voorzien van een kelderluik.

Het pand kreeg later de functie van woonhuis. Een inwonerslijst uit 1562 wijst aan dat het pand toen bewoond werd door een zekere koopman Jacob van Wanray.
Rond 1750 wordt het pand bewoond door burgemeester Felderhoff. Madame Felderhoff voert er grote staat met twee dienstboden en twee huisknechten. In 1834 is het huis eigendom van de uit Kleef afkomstige klerk, rijksontvanger, schoolmeester en koster Frederik Th. Wardenberg. Hij is er getrouwd met de Gennepse smidsdochter Johanna van Wylick. Een van hun vijf ongehuwde dochters aanvaardt het woonhuis 1868 en blijft er met twee zussen wonen.
Wanneer de laatste van de drie zussen in 1915 overlijdt, koopt de weduwe van Genneps burgemeester Th.H. Peters het pand. Na haar dood in 1930 verkrijgt de oudste van haar drie zonen het huis uit de nalatenschap. Deze zoon, Prof. Dr. Joh. Th. Peters, trekt zich na een drukke kliniekpraktijk in Amerika terug in het Zwitserse Pregasona, waar hij in 1964 overlijdt. Hij blijkt dan het huis bij testament geschonken te hebben aan de Gennepse gemeenschap middels een op te richten Professor Johan Peters Stichting. De opgerichte stichting renoveert het pand en neemt het in 1983 als Streekmuseum Gennep in gebruik. Het stichtingsbestuur met diverse werkgroepen en vrijwilligers zorgen nu voor zes à zeven wisseltentoonstellingen per jaar.

Na de realisatie van een permanente expositie in 2000 heeft de stichting zijn schenker geëerd met de nieuwe naam: Museum Het Petershuis Gennep.

Met het intieme zaalkerkje van de Ned. Hervormde Gemeente uit 1661 en het pittoreske stadhuis uit 1615 vormt Museum Het Petershuis Gennep de historische coulisse voor de stadsoude kern van Gennep. Het nieuwe gemeentekantoor uit 1994 naast het museum is een verrassende aanvulling en tegenhanger van dit geheel.


Mimi van Bindsbergen
31/1/2016 - 6/3/2016
Engelen
2/12/2015 - 24/1/2016
Mieke Koenen: De Koene blik
25/5/2013 - 23/6/2013
Brita Seifert: Vervaging tussen werkelijkheid en de spoken van de verbeelding
21/4/2013 - 19/5/2013
Groeneveld en Kruif: Verassende Cocktail van Verval en Kracht
17/3/2013 - 14/4/2013
Ria Lap: Scrittura Privata
12/11/2011 - 11/12/2011
Jedrysko
8/10/2011 - 6/11/2011
Geert Jans
11/6/2011 - 10/7/2011
Maria, Janske & Frans Megens
8/5/2011 - 5/6/2011
Jet en Nicoline Nieuwenhuis: Bubbling Well
2/4/2011 - 1/5/2011
Philomena van Wamel en Paul Scheerder: Stroom
19/10/2008 - 30/11/2008
André Timmermans
23/8/2008 - 5/10/2008
Familie Arts: Ria, Liesje, Pieter
4/5/2008 - 18/5/2008
Nel Broos
11/2/2006 - 26/3/2006
Miriam Hommes
17/12/2005 - 29/1/2006
Ingrid Claessen en Pieter van Eck
29/10/2005 - 4/12/2005
Joep de Bekker
3/9/2005 - 15/10/2005

Toon afbeeldingen


Galeries.nl is sinds begin mei 2018 weer in de lucht, maar om de site up-to-date te houden ben ik op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om actuele exposities toe te voegen. Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius