Galerie de Kliuw  (1991)

Kreyl 28  Plattegrond via Google
5591 TR Heeze, Nederland
T 040-2240570
M 06-51102616
 info@dekliuw.nl
www.dekliuw.nl

Overige informatie

De Kliuw - Ondernemers in Kunst ontleent haar naam aan ‘‘de klieuwing fan diken’’, waar het in Friesland vanouds bekende buurtschap ‘‘De Kliuw’’ zich nabij een opvallende viersprong van oude dijken heeft gevormd.

De naam heeft zich ook gehecht aan de herberg ten zuidoosten van die kruising. Samen met de veelal al weer verdwenen ijs- en waterherbergen van de Galamadammen, Bartlehiem, Bidaard, Oudeschouw en Burgumerdaem behoorde ‘‘De Kliuw’’ tot de befaamde uitspanningen van Friesland. In de herinnering leeft ‘‘De Kliuw’’ voort als de plek waar wegen bij elkaar komen en mensen elkaar ontmoeten.

+ + Lees meer ...


Voorjaarsexpositie 2018
18/5/2018 - 27/5/2018
Eugenie Sassen
30/5/2009 - 6/6/2009


Galeries.nl is na een afwezigheid van een half jaar sinds begin mei 2018 weer in de lucht. Om te helpen de site up-to-date te houden hebben diverse vrijwilligers zich reeds aangemeld:
- Willemijn Vesseur
- Sascia Vos
- José Jonkergouw
- Ron Schöningh

Wilt u ook als vrijwilliger helpen om actuele exposities toe te voegen? Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius