Van: info@galeries.nl - 16/2/2006


betreft instelling: Joods Historisch Museum (JHM)

Schilderij Meijer de Haan van grofvuil naar Joods Historisch Museum

Het Joods Historisch Museum heeft op bijzondere wijze een schilderij van de Amsterdams-joodse schilder Meijer de Haan (1852-1895) verworven. Het schilderij werd bij het grofvuil gevonden en kwam na diverse omzwervingen door een gelukkig toeval bij het JHM terecht. Na nader onderzoek kon worden vastgesteld dat het om een werk van Meijer de Haan ging. Het schilderij stond vermeld in de catalogus van de nalatenschap van de schilder onder de titel Critiek, discussie tusschen twee Talmudisten en kwam in 1897 in Amsterdam onder de hamer bij een veiling. Met steun van The David S. Steiner and Sylvia Steiner Charitable Trust heeft het JHM het werk kunnen aankopen. Het is nu tijdelijk te zien op de vaste tentoonstelling Geschiedenis van de joden in Nederland 1600-1890 in de Grote Synagoge van het JHM.

Op het schilderij (olieverf op doek, 55 x 42 cm, rechtsonder gesigneerd: M.H.) staan twee discussiërende mannen afgebeeld, gehuld in gebedsmantel. Beiden hebben een boek in de hand en de man rechts, in het licht geplaatst, probeert de man die links in het donker staat ergens van te overtuigen. Mogelijk is het een voorstudie voor Meijer de Haans zoekgeraakte meesterwerk Banvloek van Uriël Acosta uit 1888, waaraan de schilder meer dan tien jaar werkte. Toen dit schilderij in De Nieuwe Gids zeer negatieve kritieken kreeg, vertrok De Haan naar een schilderskolonie in het Bretonse Pont Aven.

Het Joods Historisch Museum bereidt een tentoonstelling voor waarin werk van Meijer de Haan centraal staat. Waarschijnlijk bevindt een aantal van zijn schilderijen zich bij particulieren. Het JHM is nog op zoek naar deze werken.
RedactieGaleries.nl is na een afwezigheid van een half jaar sinds begin mei 2018 weer in de lucht. Om te helpen de site up-to-date te houden hebben diverse vrijwilligers zich reeds aangemeld:
- Willemijn Vesseur
- Sascia Vos
- José Jonkergouw
- Ron Schöningh

Wilt u ook als vrijwilliger helpen om actuele exposities toe te voegen? Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius