Van: info@galeries.nl - 6/2/2009


betreft instelling: Joods Historisch Museum (JHM)

Schenking aan JHM van schilderijen en tekeningen Martin Monnickendam

Grote schenking van schilderijen en tekeningen aan het Joods Historisch Museum.

Vanaf woensdag 25 februari 2009 toont het Joods Historisch Museum select werk van de talentvolle en gevierde Amsterdamse schilder Martin Monnickendam (1874 – 1943). Ter gelegenheid van het Martin Monnickendamjaar schenkt de Stichting Vrienden van de schilder Martin Monnickendam een groot aantal schilderijen en tekeningen aan het JHM.

In de nieuwe wisselvitrine van het Joods Historisch Museum is van 25 februari tot en met 19 april 2009 een selectie te zien van de aan het museum geschonken werken. Het JHM besteedt bovendien extra aandacht aan schilderijen van Monnickendam in de vaste tentoonstelling. Bezoekers kunnen een gang langs de werken van Monnickendam maken en krijgen zo een mooi beeld van het joodse werk van Martin Monnickendam.

Monnickendam – die een joodse achtergrond had – koos als onderwerpen vaak (joods) Amsterdamse taferelen en stadsgezichten. Hij maakte vele schilderijen en tekeningen van onder andere synagoge-interieurs, joodse bijeenkomsten en plechtige gebeurtenissen als begrafenissen. Zijn werk geeft een uniek beeld van het rijk geschakeerde culturele en religieuze leven in de eerste helft van de twintigste eeuw.

De schenking door de Stichting Vrienden van de schilder Martin Monnickendam bestaat uit 9 schilderijen en 36 tekeningen, waarvan een klein deel reeds in bezit van het museum is als bruikleen van de Stichting. Het totaal aantal werken van Martin Monnickendam in de JHM collectie komt hiermee op 62.

Het jaar 2009 staat in het teken van Martin Monnickendam. Belangrijke culturele instellingen als het Rijksmuseum, het Stadsarchief Amsterdam, het Amsterdams Historisch Museum, Stadsherstel Amsterdam N.V., Artis, Museum Schokland en het Joods Historisch Museum besteden speciale aandacht aan de schilder. Het Martin Monnickendam jaar is een initiatief van de Stichting Vrienden van de schilder Martin Monnickendam i.s.m. Alderse Baas & Budwilowitz, Cultural Architects.

De expositie ‘Het joods Amsterdam van Martin Monnickendam’ is te zien van 25 februari t/m 19 april 2009 in het Joods Historisch Museum te Amsterdam.
RedactieGaleries.nl is na een afwezigheid van een half jaar sinds begin mei 2018 weer in de lucht. Om te helpen de site up-to-date te houden hebben diverse vrijwilligers zich reeds aangemeld:
- Willemijn Vesseur
- Sascia Vos
- José Jonkergouw
- Ron Schöningh

Wilt u ook als vrijwilliger helpen om actuele exposities toe te voegen? Mail naar info@galeries.nl indien u hiervoor belangstelling heeft.

Op deze plek, in de laatste kolom, kunnen advertenties worden geplaatst.

Meer info over adverteren

Benno Tutein Nolthenius